İlçe Ekonomisi

|
Ekonomik Durum: İlçemizdeki arazinin büyük bir kısmı tarıma elverişli olduğundan genellikle halk çiftçilikle geçimini sağlamaktadır.

İlçenin ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. 

* Tarım Alanı : 561.002 Da
* Çayır ve Mera : 58.788 Da
* Ormanlık ve Fundalık : 386.634 Da
* Tarım Dışı Arazi : 180.935 Da

İlçemizde 1 baraj (Kadıköy) ve 20 gölet bulunmaktadır. Mevcut gölet ve barajlar; Yağmur suları ile dolum özelliğinde olup,

toplamda yıllık 100 milyon msu toplama kapasitesine sahiptir.
 
 
15 köydeki toplulaştırma çalışması tamamlandığında Hamzadere Barajı ile sulu tarıma açılacak alanlar 146.000Da olup ilçede sulu tarım alanları 247.000Da sulanacak olup toplam tarımsal alanını %44’de sulu tarım yapılır hale gelecektir. Mevcut sulanan alan
(Yeraltı – Yerüstü) 101.000 Da’dır.

Ekilebilir ürünlerin başında buğday, ayçiçeği, arpa,( mısır, şeker pancarı, çeltik ve sebzeciliktir. Ayrıca son yıllarda da bağcılık ve meyvecilikte yeni ürün deseni olarak yer almaktadır.)

 
 
 

 

 
    
 
İlçemizde; Büyükbaş 24.600 adet, Küçükbaş 55.425 adet, Kanatlı 35.969 adet, Arı Varlığı 23.070 Kovan bulunmaktadır.

İlçemizde faaliyet gösteren 3 adet un fabrikası, 7 adet çeltik fabrikası, 1 adet hazır çorba fabrikası mevcuttur. 

Ayrıca 1 adet konsantre sanayi, 7 adet mandıra, 4 adet hazır giyim işletmesi, 4 adet hazır beton üretimi, 23 adet kömür ocağı, 6 adet taş ocağı da İlçemizin ekonomik kaynakları arasında sayılabilir.


Cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı geniş bir bölge pazarı niteliğindedir. Özellikle Cumartesi günü kurulan ilçe pazarına yalnız komşu ilçelerden değil Yunanistan’ dan günübirlik alışveriş için çok sayıda Yunan vatandaşı da gelmektedir. Ticari hayatın bir başka göstergesi olan borsa işlemleri Keşan Ticaret Borsasında yine özellikle tarım ve hayvancılık ürünleri üzerinde seyretmektedir.

 
 
 
Ayrıca, Trakya'nın Saros Körfezi kuzeyindeki kıyıları, kıyı ovaları bakımından oldukça zengin olması nedeni ile turizm sektörü de ekonomik kaynaklar arasında sayılabilir.
|