Doğa Seni Bekler

Doğa Seni Bekler

T.C.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

“Doğa Seni Bekler”

Liseliler Arası Fotoğraf Yarışması

 

Yarışmanın Teması: Doğa Sevgisi

Yarışmanın Amacı: Öğrencilerimizde doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlanmasına ön ayak olmaktır.

Yarışma Organizasyonu: Yarışmaya ilişkin tüm iş ve işlemler Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince yürütülecektir.

Yürütme Kurulu: Yarışma Yürütme Kurulu, Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli üç kişiden oluşur.

Değerlendirme Kurulu:

Keşan Belediyesinde çalışan iki kamu görevlisi, alanında uzman iki öğretmen ve İlçemizde ikamet eden profesyonel bir fotoğrafçıdan oluşur. Toplam beş kişilik değerlendirme kurulu oluşturulacaktır.

Yarışma Kategorileri / Bölümleri: Yarışma dijital ortamda ve renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Yarışma Genel Şartları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma Keşan Belediyesi çalışanları ve Değerlendirme Kurul Üyelerinin 1. derece akrabaları dışında; son başvuru tarihi itibarıyla resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyebilecek herkes yarışmaya katılabilecektir.
 3. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 4. Katılımcılar, doğa fotoğrafı çektikleri yerde, kendilerine ait 1 (bir) adet öz çekim (selfie) fotoğraf da çekerek yarışmaya katılacak fotoğraf ile birlikte, aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderecektir. Bu fotoğraflar, daha sonra Keşan Belediyesine ait çeşitli mecralarda kullanılabilecektir.
 5. Yarışmaya sadece “cevrekoruma@kesan.bel.tr” adresine gönderilen eserler kabul edilecektir. Baskı veya CD / DVD ile katılım kabul edilmeyecektir.
 6. Gönderilen fotoğraflar yarışma yürütme kurulunca numaralandırılır ve bu numaralar ile değerlendirmeye girer. Değerlendirme Kurulu hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 7. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 8. Kural ihlali yapan kişilerin ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 9. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.
 10. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar:

 1. Yarışmada ödül alan eserlerin kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü arşivine alınacaktır. Keşan Belediyesi, bu eserleri tanıtım amaçlı olarak kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibinden ayrıca izin alınmayacaktır ve telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla yapılacak kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.
 2. Keşan Belediyesi bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Keşan Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Keşan Belediyesinde olacaktır.
 3. Keşan Belediyesi, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 4. Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Keşan Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 5. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Keşan Belediyesi, bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 6. Yürütme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Yürütme Kurulu iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Yürütme Kurulu sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya; son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.
 7. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Keşan Belediyesine ait internet sitesinde ve Keşan Belediyesinin sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacaktır.
 8. Ödül alanların, ödülleri 5-11 Haziran 2022 (Çevre Koruma Haftası) tarihleri arasında Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonunda verilecektir.
 9. Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Bu şartname yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların gönderimi, isimlendirilmesi ve formatı:

 1. Yarışma, “cevrekoruma@kesan.bel.tr” adresine gönderilen fotoğraflar üzerinden yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Ancak gönderilecek epostada katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu, ilçesi, ili ve telefon numarasına yer verilecektir.
 3. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG / JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB'den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir.
 5. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Keşan Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme:

Değerlendirme kurulu; gönderilen eserleri değerlendirmek için 18 Mayıs 2022 – 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplanacak ve ilk üç eseri belirleyecektir. Dereceye giren öğrenciler, Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından öğrencilere bildirilecek ve Keşan Belediyesi web sayfasında yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi

Son Katılım Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi

 

Ödüller Töreni :

Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri 5-11 Haziran 2022 (Çevre Koruma Haftası) tarihleri arasında Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonunda verilecektir.

Derece

İlkokul Düzeyinde Resim Yarışması

Birinci

Laptop

İkinci

Tablet

Üçüncü

Akıllı Saat