FOTOĞRAF YARIŞMASI

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

‘HAYVAN SEVGİSİ’ KONULU FOTOĞRAF  YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI

 

Yarışmanın Amacı: Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, KİŞİNİN  duygu dünyasının

gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu,

düşünce ve hayallerinin ne anlama geldiğini ifade edilmesi amacını taşımaktadır.

Yarışmanın Konusu: Bireylerin  hayvan sevgisi ve hayvanlara yaklaşımları, gerçekte olan evcil, sokak ve doğada bulunan hayvanlara bakışları sevgileri ve hayallerini anlatan fotoğraflar olacaktır. Bu yarışmayla birlikte topluma hayvan sevgisi ve merhameti aşılamak amacı

güdülmektedir.

SON BAŞVURU:01.10.2022

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Seçici kurul (jüri) üyelerinin birinci derecede yakınları yarışmaya katılamaz
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; kongre , Seçici Kurul üyeleri ve  birinci dereceden yakınları dışında, ilçemizde  yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir

yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının

kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz.

Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul

edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş

olmalıdır.

 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi

için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar

katılımcıya aittir.

 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar

ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul

edilir.

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir

yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm

izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde,

yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu

yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

 • Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri

alınır.Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde iade eder.

 • Keşan Belediyesi  ödül alan, sergilemeye değer bulunan  fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya katılım şahsen ,  orijinal fotoğraflar veya kesanpatifest@gmail.com adresine jpeg,image dosya formatında yüklenerek  yapılmalıdır.
 • Yarışmada dereceye girenler 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları gününde ödüllendirilecektir.
 •  Jüri çekilen fotoğrafın katılımcı tarafından  çekilmediği kanaatine ulaşırsa eser değerlendirme dışı kalacaktır
 •  Eserler 4 Ekim 2022 günü Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde sergilenecektir.