KOMPOZİSYON YARIŞMASI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA

“ HAYVAN SEVGİSİ ” KONULU

KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI

Yarışmanın amacı

Madde-1 Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, çocuğun duygu dünyasının

gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu,

düşünce ve hayallerinin ne anlama geldiğini ifade edilmesi amacını taşımaktadır.

Yarışmanın konusu

Madde-2 Çocukların hayallerini süsleyen hayvan sevgisi ve hayvanlara yaklaşımları,

gerçekte olan evcil, sokak ve doğada bulunan hayvanlara bakışları sevgileri ve hayallerini anlatan

konular olacaktır. Bu yarışmayla birlikte çocuklara hayvan sevgisi ve merhameti aşılamak amacı

güdülmektedir.

Yarışmanın kapsamı

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde

aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile

yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya katılacaklar

Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim okulları

öğrencileri katılacaktır.

Eserde aranacak şartlar

Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 Kompozisyon “Hayvan Sevgisi ” konusu işlenirken, “Sokak Hayvanları İçin Neler Yapabiliriz? ,Hayvanlara karşı duyarlı bir toplumun temelleri nasıl atılır ? ” sorularına da cevap teşkil edecek şekilde yazılacaktır.

 • Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 • 1.200 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile
 • 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek’te yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres

ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhüt Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.

 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
 • Seçici kurul (jüri) üyelerinin birinci derecede yakınları yarışmaya katılamaz

 

Madde-6 Başvuru

 • Başvurular 01.10.2022 tarihine kadar  Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne  ( Kat 2) şahsen yada kesanpatifest@gmail.com e-posta adresine yapılabilir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek kompozisyonların ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve kompozisyonların arka yüzünün sol alt köşesine Ad-soyad-doğum tarihi ve iletişim bilgileri yazılacaktır.

 

Madde-7 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri;

 • Keşan Belediyesi Veteriner İşleri  Müdürlüğü’nde  oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

Madde-8 Diğer Şartlar

 • Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen kompozisyonlar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Kompozisyonları yarışmaya katılan öğrenciler herhangi bir yardım almadan kendileri yazmaları gerekmektedir. Jüri yazılan kompozisyonların  öğrenci tarafından yazılmadığı  kanaatine ulaşırsa eser değerlendirme dışı kalacaktır
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren kompozisyonlar yarışma dışı kalacaktır.

 

 

Madde-9 Ödül Töreni

 • Kompozisyonlar 4 Ekim 2022 günü Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinde sergilenecektir. Ödül Töreni 4 Ekim 2022 günü yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce  düzenlenen ve konusu “ Hayvan Sevgisi ” olarak

belirlenen kompozisyon yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını,

eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını

Keşan Belediyesi’ne  devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile

birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

İL :

İLÇE :

ÖĞRENCİNİN

ADI

SOYADI

OKULU

SINIFI ve NUMARASI

ADRES

TELEFON NO

İMZA