Nikah İşlemleri


 

NİKAH SALONUMUZDA UYGULANACAK KURALLAR

Son Yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi Gereği,

 • NİKAH SALONUMUZUN KAPASİTESİ: Son Yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi Gereğince 30 kişi misafir kabul edilmektedir.

 • Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocuklar içeri alınmayacaktır.

 • Salona girişlerde, ateş ölçümü yapılacak olup 38.0 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacaktır.

 • Nikah salonumuzda maske takılması zorunlu olup, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir.

 • Nikah töreni süresince de (Gelin, damat, şahitler ve memur ) maske çıkarılmayacaktır.

 • Karşılama uğurlama ve takı törenlerinde tokalaşma ya da temasa neden olacak davranışlara izin verilmeyecektir.

 • Takı töreni yapılmak istenirse, salonun bir bölümüne konulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulabilecektir.

 • Toplu fotoğraf çekimlerine izin verilmeyecektir.

 • Temasa neden olabilecek dans/oyun vb. canlı müzik yayını yapılmayacaktır.

Halkımıza önemle duyurulur.


 


 

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nikah Akdi İçin Gerekli Evraklar

 • Evlendirme dairemize başvuruda bulunan çiftlerden birinin Keşan Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir.

 • Keşan Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeyen çiftler bağlı bulundukları Belediyenin evlendirme dairesinden, başka bir yerde evlenmeleri için izin almaları gerekmektedir.

 • Evlilik için Aile Hekimlerinden Sağlık Raporu alınacaktır. Sağlık raporunun fotoğraflı olması ve fotoğrafın üzerinde de doktor kaşe ve imzası gerekmektedir. Sağlık raporunda Aile hekiminizin en yazısı ile ‘’Talasemi Testi örnekleri alınmıştır.’’ İbaresi imzalı ve kaşeli olarak mutlaka bulunmalıdır.

 • Çiftlerin 5 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.Fotokopi ile çoğaltma resimler kabul edilmemektedir.)

 • Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının fotokopileri

 • Evlenecek çiftlerin Nüfus Cüzdanlarının asılları ile birlikte müracaatı zorunludur

Reşit Olmayanlar

 • 17 Yaşını doldurmuş olan çiftler anne baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile)

 • Muvafakatname alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte Nüfus Cüzdanları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • 16 Yaşını doldurmuş olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.


 


 

Boşanmış Ve Dul Olanlar

 • Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.

 • Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini (300 gün) kaldırması kararı alınması gereklidir.

 • İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

Kızlık Soyadı - Mal Rejimi Talebi

 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı doldurarak Evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.

 • Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.

NOT: Evlenme dosyalarının teslim edildiği, beyan ve kayıtların alındığı aynı gün içinde evlenme işlemi yapılmamaktadır. 16:00 sonrası için evlendirme işlemi müracaatı kabul edilmemekte ve randevu verilememektedir.

2021 YILI ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN BEDELİ ÜCRETİ :  160 TL

Keşan Belediyesi Yabancı Vatandaş Evliliği İçin Gerekli Belgeler:

1-) TÜRKÇE ÇEVRİLİ PASAPORTUN NOTER TASDİKLİ NÜSHASI ( Pasaport, vize ve ikamet süresi dolanların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

2-) BEKARLIK BELGESİ ( Bekardır ve evlenmesine engel yasal bir durum yoktur ibaresi olmalıdır.)

3-) DOĞUM BELGESİ ( Söz konusu belgelerde evlenecek şahsa ait isim tercümelerine dikkat edilecek, doğum belgesinde isim nasıl geçiyorsa diğer belge ve tercümelerde de isim o şekilde geçecektir. Hatalı gelen evraklar kabul edilmemektedir.)

4-) TÜRK VATANDAŞINA AİT NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ( 10 yılı geçmiş Nüfus Cüzdan ve fotokopileri kabul edilmemektedir.)

5-) YABANCI VATANDAŞ EVLENME EHLİYET BELGESİ ( Türk vatandaşının Nüfus Müdürlüklerinden alacağı belgedir.)

6-) EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU ( Evlilik müracaatında bulunan çiftlerce, Keşan'da kayıtlı oldukları Aile Hekimliklerinden doğrudan alınacaktır. Sağlık raporları fotoğraf bölümleri de dahil olmak üzere kaşeli ve imzalı olacaktır. Sağlık raporunda aile hekiminizin el yazısı ile "Talasemi Testi örnekleri alınmıştır" ibaresi imzalı ve kaşeli olarak mutlaka bulunmalıdır. Bu şekilde olmayan Evlilik Sağlık Raporları kabul edilmemektedir.)

7-) SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ (5)'ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Biyometrik fotoğraflar kabul edilmemektedir. Vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, T.M.K.'nın 36.Maddesine göre kadınlarda alın, çene ve yüz tamamen görünecek şekilde olmalıdır. Üniformalı, yana dönük, poz, çoğaltma ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. Evlilik işlemlerinde kullanılacak vesikalık tüm fotoğraflar(sağlık raporlarında kullanılan fotoğraflar dahil) aynı olmalıdır.)

NOT: Yabancı vatandaş evraklarını ülkesinden veya ülkesinin Türkiye'de bulunan dış temsilciliğinden alabilir.

Yabancı vatandaşın bekarlık ve doğum belgelerini İstanbul'da bulunan konsolosluğundan alması durumunda İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü'nce Ankara'dan alması durumunda Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekmektedir.

Çeviri yurt dışında notere yapıldıysa apostil onayı dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği'ne onaylatılması gerekmektedir.

Fahri Konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

Yabancı vatandaşlar Türkçe bilmedikleri takdirde evlendirme memuru, Türk Devleti'nce tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanılabilir. Taraflarca bu tercüman daha önceden tören yerinde bulundurulur.


 


 

TÜM ÇİFTLERİMİZE ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR

SEVGİLİ DOSTLAR

 

Evlilik, insan yaşamının en önemli evresini oluşturmaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemini geride bırakıp, yetişkin birer birey olarak, kendi isteğimizle, hiç kimsenin baskı ve etkisinde kalmadan aldığımız evlilik kararı, gelecek yıllarımızın şekillenmesinde de etkili olacaktır. Bireyin, ruhsal ve diğer açılardan kendisini evliliğe hazırlaması, beraber olacağı insanı seçmesinde vereceği doğru karar, evlilik kurumunun devamlılığını belirleyecektir. Evlilik, kadın ve erkeğin arasında, karşılıklı anlaşmaya dayalı toplumsal bir kurumdur. Bu toplumsal yapı; sevgiyi, karşılıklı anlayışı, cinselliği, dayanışmayı içerir. Resmi nikâh ile eşlerin ve dünyaya gelecek çocuklarının sağlık, miras ve kişisel haklarını düzenlediği gibi, bireyin bir sevgi ortamında ve eğitimli bireyler olarak yetişmesini de sağlar. Yaşamlarını birleştirmek adına Keşan Belediyemize başvuru yapan çiftler, yasal gerekliliklerini yerine getirip, bu isteklerini içtenlikle bize iletmektedir. Çiftlere, evlilik yaşamı boyunca mutluluk, esenlik ve sağlık diliyorum.

 

Mustafa HELVACIOĞLU

Keşan Belediye Başkanı