Nikah İşlemleri

Keşan Belediyesi Nikah İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

1-) EVLENME EHLİYET BELGESİ (İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden alınacaktır. Evlenme müracaatında bulunan çiftlere ait ikamet adreslerinin biri Keşan Merkez'de ise söz konusu Evlenme Ehliyet Belgesi Keşan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nden alınabilmektedir.)

2-) T.C. KİMLİK KARTI - ASIL VE FOTOKOPİLERİ (Halen geçerli Nüfus Cüzdanlarında bekar yazacak olup evli yazıp değiştirilmeyen ya da son değiştirme tarihi 10 yılı geçmiş olan kimlikler kabul edilmeyecektir. Kimlik beyanlarında Sürücü Ehliyet Belgesi kabul edilmemektedir.)

3-) EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU ( Evlilik müracaatında bulunan çiftlerce, Keşan'da kayıtlı oldukları Aile Hekimliklerinden doğrudan alınacaktır. Sağlık raporları fotoğraf bölümleri de dahil olmak üzere kaşeli ve imzalı olacaktır. Sağlık raporunda aile hekiminizin el yazısı ile "Talasemi Testi örnekleri alınmıştır" ibaresi imzalı ve kaşeli olarak mutlaka bulunmalıdır. Bu şekilde olmayan Evlilik Sağlık Raporları kabul edilmemektedir.)

4-) SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ (5)'ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, T.M.K.'nın 36.Maddesine göre kadınlarda alın, çene ve yüz tamamen görünecek şekilde olmalıdır. Üniformalı, yana dönük, poz, çoğaltma ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. Evlilik işlemlerinde kullanılacak vesikalık tüm fotoğraflar(sağlık raporlarında kullanılan fotoğraflar dahil) aynı olmalıdır.)

NOT: Evlenme dosyalarının teslim edildiği, beyan ve kayıtların alındığı aynı gün içinde evlenme işlemi yapılmamaktadır. 16:00 sonrası için evlendirme işlemi müracaatı kabul edilmemekte ve randevu verilememektedir.

2019 YILI ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN BEDELİ :  121 TL

Keşan Belediyesi Yabancı Vatandaş Evliliği İçin Gerekli Belgeler:

1-) TÜRKÇE ÇEVRİLİ PASAPORTUN NOTER TASDİKLİ NÜSHASI ( Pasaport, vize ve ikamet süresi dolanların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

2-) BEKARLIK BELGESİ ( Bekardır ve evlenmesine engel yasal bir durum yoktur ibaresi olmalıdır.)

3-) DOĞUM BELGESİ ( Söz konusu belgelerde evlenecek şahsa ait isim tercümelerine dikkat edilecek, doğum belgesinde isim nasıl geçiyorsa diğer belge ve tercümelerde de isim o şekilde geçecektir. Hatalı gelen evraklar kabul edilmemektedir.)

4-) TÜRK VATANDAŞINA AİT NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ( 10 yılı geçmiş Nüfus Cüzdan ve fotokopileri kabul edilmemektedir.)

5-) YABANCI VATANDAŞ EVLENME EHLİYET BELGESİ ( Türk vatandaşının Nüfus Müdürlüklerinden alacağı belgedir.)

6-) EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU ( Evlilik müracaatında bulunan çiftlerce, Keşan'da kayıtlı oldukları Aile Hekimliklerinden doğrudan alınacaktır. Sağlık raporları fotoğraf bölümleri de dahil olmak üzere kaşeli ve imzalı olacaktır. Sağlık raporunda aile hekiminizin el yazısı ile "Talasemi Testi örnekleri alınmıştır" ibaresi imzalı ve kaşeli olarak mutlaka bulunmalıdır. Bu şekilde olmayan Evlilik Sağlık Raporları kabul edilmemektedir.)

7-) SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ (5)'ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Biyometrik fotoğraflar kabul edilmemektedir. Vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, T.M.K.'nın 36.Maddesine göre kadınlarda alın, çene ve yüz tamamen görünecek şekilde olmalıdır. Üniformalı, yana dönük, poz, çoğaltma ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. Evlilik işlemlerinde kullanılacak vesikalık tüm fotoğraflar(sağlık raporlarında kullanılan fotoğraflar dahil) aynı olmalıdır.)

NOT: Yabancı vatandaş evraklarını ülkesinden veya ülkesinin Türkiye'de bulunan dış temsilciliğinden alabilir.

Yabancı vatandaşın bekarlık ve doğum belgelerini İstanbul'da bulunan konsolosluğundan alması durumunda İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü'nce Ankara'dan alması durumunda Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekmektedir.

Çeviri yurt dışında notere yapıldıysa apostil onayı dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği'ne onaylatılması gerekmektedir.

Fahri Konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

Yabancı vatandaşlar Türkçe bilmedikleri takdirde evlendirme memuru, Türk Devleti'nce tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanılabilir. Taraflarca bu tercüman daha önceden tören yerinde bulundurulur.

2019 YILI ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN BEDELİ :  121 TL