Nikah İşlemleri

 

Evlilik başvurusunda gerekli belgeler

1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC Kimlik No'lu  resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri. TC Kimlik No'su olmayan, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDAKİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Müracaat sırasında taraflar, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez (Evlendirme Yönetmeliği Md.18).

 

2. SAĞLIK RAPORU (Aile hekimliklerine başvurulacak) Evlilik için Sağlık Raporları ,Evlilik Müracaatında bulunan çiftlerce, kayıtlı oldukları Aile Hekimlerinden doğrudan alınacaktır. Sağlık raporları fotoğraf bölümleri de dahil olmak üzere kaşeli imzalı olacaktır. Sağlık raporunda Aile Hekiminizin el yazısı ile ''TALASEMİ TESTİ ÖRNEKLERİ ALINMIŞTIR'' ibaresi İMZALI ve KAŞELİ olarak mutlaka bulunmalıdır.                                                                                                                                                                               Bu şekilde olmayan Evlilik sağlık raporları kabul edilmeyecektir.

 

3. SON ALTI AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ (5)'er ADET VESİKALIK FOTOĞRAF                                        (BİYOMETRİK FOTOĞRAFLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR)                                                                                                                         Vesikalık Fotoğraf Son (6 ) ay içerisinde çekilmiş olmalı ,T.M.K'nın 36. Maddesine göre kadınlarda alın, çene ve yüz tamamen görünecek şekilde olmalıdır. Üniformalı, Yana dönük poz, çoğaltma ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. Evlilik İşlemlerinde kullanılacak vesikalık tüm fotoğraflar(sağlık raporlarında kullanılan fotoğraflar dahil) aynı olacaktır.

 

 

Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri ve evlilik başvuru beyanını evlendirme memuru huzurunda imzalamaları esastır.                                                                                                  Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır

 

 

 

NOT: Yaş sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik gibi durum varsa ayrıca ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

 

-17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile 16 yaşını dolduran kadın ve erkek, hâkimin izni ile evlenebilir. Veli (anne-baba) biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.

 

-Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır (4721 sayılı T.M.K. 132 Md. ve Evl. Yönetmeliği 15/C Md.9)
NOT: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur.

 

-Yabancı Uyruklular için alınacak belgeler hakkında Evlendirme Memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.


Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları  MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ  müracaat dosyasına koyulur.

 

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna kayıt  anında söylemeleri gerekmektedir. Soyadı, dilekçe sistemden çıktı olarak alınmakta olup, evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.


Müracaat edildikten sonra en erken (mümkünse) 1 gün sonraya gün verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.

MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR.

EVLİLİK BAŞVURU EVRAKLARI, DÜZENLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 AY (180 GÜN) SÜRE  İLE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN, İSTENİLEN NİKÂH GÜNÜ BU TARİH ARALIĞINI GEÇMEYECEKTİR.

 

 

2023 YILI ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN BEDELİ ÜCRETİ : 445 TL