RESİM YARIŞMASI

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

İLKOKUL  KATEGORİSİ ‘HAYVAN SEVGİSİ’ KONULU

RESİM YAPMA YARIŞMASI ŞARTLARI

 

Yarışmanın Amacı: Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, çocuğun duygu dünyasının

gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu,

düşünce ve hayallerinin ne anlama geldiğini ifade edilmesi amacını taşımaktadır.

Yarışmanın Konusu: Çocukların hayallerini süsleyen hayvan sevgisi ve hayvanlara yaklaşımları,

gerçekte olan evcil, sokak ve doğada bulunan hayvanlara bakışları sevgileri ve hayallerini anlatan

konular olacaktır. Bu yarışmayla birlikte çocuklara hayvan sevgisi ve merhameti aşılamak amacı

güdülmektedir.

SON BAŞVURU:01.10.2022

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Seçici kurul (jüri) üyelerinin birinci derecede yakınları yarışmaya katılamaz

• Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir. Belirtilen boyutlardan küçük eserler

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

Teknik olarak yarışmada kara kalem, Pastel, kuru, keçeli, sulu, guaj boya gibi istenilen teknikler

kullanılabilecektir.

• Eser sahibi yarışmaya katılarak telif hakkını Keşan Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve beyan etmiştir.

• Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

• Resimlerin aslı (orijinali) Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne (Belediye hizmet binası 2.kat)

elden teslim edilecektir.

• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt

köşesine Ad-soyad-doğum tarihi ve iletişim bilgileri yazılacaktır.

• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmada dereceye girenler 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları gününde ödüllendirilecektir.

• Eserleri yarışmaya katılan öğrenciler herhangi bir yardım almadan kendileri çizmeleri gerekmektedir. Jüri çizilen resmin öğrenci tarafından çizilmediği kanaatine ulaşırsa eser değerlendirme dışı kalacaktır

• Eserler 4 Ekim 2022 günü Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanları

Geçici Bakım Evinde sergilenecektir.