Belediye Meclisi Toplantısı 5 Eylül’de yapılacak

Belediye Meclisi Toplantısı 5 Eylül’de yapılacak

Keşan Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı 5 Eylül 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Keşan Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak ve saat 15.00’de başlayacak toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantıda ele görüşülüp karar bağlanacak konular şöyle:

1-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 13 (4) ve Sıfır Atık Yönetmeliğinin 14. Maddelerine istinaden İlçemiz ve Mücavir alan sınırlarımız içerisindeki 100 konut ve üzeri  sitelerde veya bağımsız binalarda uygulanmak üzere Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulmasının görüşülmesi.

2-İlçemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde yeni yapılacak tekil binalar, siteler, yapımı devam eden site, konut, ticari alan ve alışveriş merkezlerinde atık yoğunluğunun azaltılması, kötü görünümün önlenmesi amacıyla hijyen problemi yaşatmayacak çevreci modern, büyük hacimli yeraltı evsel atık konteynerlerinin projeleri tasdik edilme aşamasında olan, ruhsatlandırılan, yapı denetimi sağlanan veyahut iskana bağlanacak yapılarda uygulamaya geçilmesinin görüşülmesi.

3-Çevre Kirliliğinin Giderilmesi konusunda şartlı nakdi yardımın görüşülmesi.

4-Sıfır Atık Projesi Kapsamında  şartlı nakdi yardımın görüşülmesi.

5-Üç Adet Sondaj Kuyusu Yapımı İşinde Kullanılmak  Üzere İller Bankası (ilbank)A.Ş.  kredi alınması ve Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

6-İlçemizin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Asfalt, Yol,  Kaldırım işi için İller Bankası (İlbank) A.Ş. kredi alınması ve Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

7-117 Pafta, 396 Ada, 12 Nolu Parsele ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

8-Karayolları sorumluluğundaki Uzunköprü-Keşan  Devlet Yolu İmar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

9- Yapı Ruhsatı verilme aşamasında, otopark ihtiyacına kendi parselinde karşılayamayan yapılar için 2019 Yılı Otopark Bedelinin tespit edilmesinin görüşülmesi.

10-Mimari Proje Ön Onay Bedelinin belirlenmesi hususunun  görüşülmesi.

11-Yukarı Zaferiye Mahallesi 185 ada, 7-11-12 nolu parsellere ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

12-3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi gereğince  Yapı Kayıt Belgesi bulunan Keşan Belediyesi mülkiyetindeki parsellerin arsa satışlarının görüşülmesi.

13-Çarşı Merkezi İş Alanına ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

14-Asri Mezarlık ve Civarına ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

15-Hayati BİNGÖL ve Ümit TORLAKLI’nın İmar Komisyonuna havale edilmiş olan brüt parsel üzerinden inşaat alanı hesaplanması talebinin görüşülmesi.

16-Alpaslan GÖRGÜLÜ’nün İmar komisyonunda uygun görülen plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

17-Keşan Belediyesi  İtfaiye Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı  alınması hususunun görüşülmesi.

18-Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi  İşbirliği Programına sunulup kabul edilen projelerin  yürütülmesi kapsamında koordinatör atamasına, Ziraat Bankası Keşan Şubesinde açılacak olan EURO ve TL hesabına para aktarmaya, bu hesaptan proje harcamalarını yapma konularında kurumumuzu temsile, ilzama  ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya Keşan Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’nun yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

19-S.S. 25 Nolu Şehiriçi Min. Mot. Taş. Kooperatifinin   Öğrenci Toplu Taşıma Ücret Tarifesinin görüşülmesi.

20-İki Adet Memur kadro  ihdas edilmesinin görüşülmesi.

21-Belediyemiz elinde mevcut olan Norm Kadrolarda değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

22-Sınırlı Sorumlu Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifinin  aktif ve pasifi  ile bütün menkul ve gayrimenkulleri ile birlikte Keşan Belediye Başkanlığı’na devrine,  devir işlemlerini yürütmek için Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesinin Meclisçe görüşülmesi.

23-Dilek ve Temenniler.