Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

 

Keşan Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı 5 Eylül 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan ve saat 15.00’de başlayan toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıyı; CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız ile İYİ Parti İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe de takip etti.

Toplantıyı açan Başkan Helvacıoğlu, yeni Meclis döneminin tüm üyelere ve Keşan’a hayırlı olmasını temenni etti.  

Toplantıda ilk olarak gündeme eklenmesi önerilen maddeler oybirliği ile gündeme eklendi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 13 (4) ve Sıfır Atık Yönetmeliğinin 14. Maddelerine istinaden İlçemiz ve Mücavir alan sınırlarımız içerisindeki 100 konut ve üzeri sitelerde veya bağımsız binalarda uygulanmak üzere Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulmasının görüşülmesi” maddesi ele alındı.

Madde hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bilgi vermesinin ardından madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra “İlçemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde yeni yapılacak tekil binalar, siteler, yapımı devam eden site, konut, ticari alan ve alışveriş merkezlerinde atık yoğunluğunun azaltılması, kötü görünümün önlenmesi amacıyla hijyen problemi yaşatmayacak çevreci modern, büyük hacimli yeraltı evsel atık konteynerlerinin projeleri tasdik edilme aşamasında olan, ruhsatlandırılan, yapı denetimi sağlanan veyahut iskana bağlanacak yapılarda uygulamaya geçilmesinin görüşülmesi.” maddesi ele alındı. Bu maddede Paçaman’ın bilgilendirmesinin ardından oybirliği ile kabul edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeleri olan çevre kirliliğinin giderilmesi konusunda şartlı nakdi yardım ile sıfır atık projesi kapsamında şartlı nakdi yardımın görüşülmesi maddeleri de Yasin Paçaman’ın bilgilendirmesinin ardından oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı Üç Adet Sondaj Kuyusu Yapımı İşinde Kullanılmak üzere İller Bankası (ilbank)A.Ş.  kredi alınması ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ile sürdü.

Keşan’ın önümüzdeki 20 yıllık su ihtiyaçlarını giderek projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Helvacıoğlu, yeni su kuyuları açımı ve bağlantıları ile ilgili olarak çalışma yürütüldüğünü ifade etti ve bu konuda kredi konusunda desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı daha sonra İlçemizin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Asfalt, Yol,  Kaldırım işi için İller Bankası (İlbank) A.Ş. kredi alınması ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi maddesi ile sürdü.

Keşan’daki yolların genel itibarı ile sıkıntılı olduğunu ifade eden Başkan Helvacıoğlu, işin yaklaşık 5,5 milyonluk bir bedeli olduğunu, bu kredi ile 7,5 kilometrelik bir yol ve çift taraflı kaldırım yapmayı planladıklarını, Keşan’ın da buna ciddi şekilde ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Madde oy çokluğu ile reddedildi.

Meclis, 117 Pafta, 396 Ada, 12 Nolu Parsele ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi ile Karayolları sorumluluğundaki Uzunköprü-Keşan Devlet Yolu İmar planı değişikliği talebinin görüşülmesi maddelerini oybirliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale etti.

Toplantı, Yapı Ruhsatı verilme aşamasında, otopark ihtiyacına kendi parselinde karşılayamayan yapılar için 2019 Yılı Otopark Bedelinin tespit edilmesinin görüşülmesi ile sürdü.

Madde hakkında bilgi veren İmar ve Şehircilik Müdürü Güliz Uslu Ergenler, İmar ve Şehircilik Komisyonu’nun konut bölgelerinde 1 araçlık otopark bedelinin 4 bin, ticaret bölgelerinde ise 1 araçlık otopark bedelinin 4 bin 500 TL olarak önerdiğini ve kararın Meclis’te olduğunu aktardı.

Meclis, İmar ve Şehircilik Komisyonu’nun kararına göre maddeyi oybirliği ile kabul etti.

Toplantıda, Mimari Proje Ön Onay Bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi konusunda da mimari projelerin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na gidecek olan projelerin ücretlendirmenin dışında tutulmak şartı ile kontrol ücretinin minimum 200 TL olarak belirlenmesi de oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda Yukarı Zaferiye Mahallesi 185 ada, 7-11-12 No’lu parsellere ilişkin plan değişikliği talebi ise komisyon raporuna istinaden oybirliği ile reddedildi.

Toplantı 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi gereğince Yapı Kayıt Belgesi bulunan Keşan Belediyesi mülkiyetindeki parsellerin arsa satışlarının görüşülmesi ile sürdü.

Madde hakkında bilgi veren Ergenler, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde Yapı Kayıt Belgesi Sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyeye ödenmek kaydıyla taşınmazların rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılacağı bilgisini paylaştı. Bu bilgilendirmenin ardından madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda Çarşı Merkezi İş Alanına ilişkin plan değişikliği talebi ise yapılan detaylı görüşmelerin ardından oybirliği ile daha sağlıklı karar alınabilmesi için bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi kararlaştırıldı.

Meclis toplantısı daha sonra Asri Mezarlık ve civarına ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi ile sürdü.

Madde hakkında bilgi veren Başkan Helvacıoğlu, söz konusu alanda cenaze hizmetlerini tek çatı altında toplayacak bir değişiklik talebiyle Meclis’in karşısına çıktıklarını kaydetti. Değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

Hayati Bingöl ve Ümit Torlaklı’ın İmar Komisyonu’na havale edilmiş olan brüt parsel üzerinden inşaat alanı hesaplanması talebinin görüşülmesi maddeleri ise komisyon kararına istinaden oybirliği ile reddedildi.

Alpaslan Görgülü’nün İmar komisyonunda uygun görülen plan değişikliği talebi de oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı alınması hususunun görüşülmesi ile sürdü. Bu madde hakkında sadece görüşme yapıldı herhangi bir karar verilmedi.

Meclis, daha sonra oybirliği ile Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programına sunulup kabul edilen projelerin yürütülmesi kapsamında koordinatör atamasına, Ziraat Bankası Keşan Şubesinde açılacak olan EURO ve TL hesabına para aktarmaya, bu hesaptan proje harcamalarını yapma konularında kurumumuzu temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamak için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verildi.

Meclis S.S. 25 Nolu Şehiriçi Min. Mot. Taş. Kooperatifinin Öğrenci Toplu Taşıma Ücret Tarifesini görüştü. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporuna istinaden öğrenci taşıma ücreti oybirliği ile 1,50 TL’den 1,75 TL’ye çıkarıldı.

Toplantıda daha sonra Keşan Belediyesi’nin ihtiyacı olarak değerlendirilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile Strateji Geliştirme Müdürü kadroları oybirliği ile ihdas edildi.

Mecliste daha sonra Belediye elinde mevcut olan norm kadrolarda eğitim durumundaki değişikliğe istinaden oybirliği ile değişiklik yapıldı.

Toplantı, “Sınırlı Sorumlu Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifinin aktif ve pasifi ile bütün menkul ve gayrimenkulleri ile birlikte Keşan Belediye Başkanlığı’na devrine,  devir işlemlerini yürütmek için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesinin Meclisçe görüşülmesi.” Maddesi ile sürdü.

Kooperatifin 1 milyon 722 bin TL alacağı, 99 bin TL parası, 101 bin TL borcu olduğunu, 11 personelle Keşan Belediyesi’ne devredildiğini bildiren Başkan Mustafa Helvacıoğlu, maddeyi oylamaya sundu ve madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı gündem dışı maddelerin görüşülmesi ile sürdü.

Altunlar Gıda’nın motorsiklet hibesini kabul eden madde oybirliği ile kabul edilirken Erikli Köyü’ne su verilmesi hususu Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne geçiş tamamlanana kadar ton başına 2,5 TL olarak belirlendi.

Toplantıda İçkili Yerler Bölgesi’ne ilişkin taleplerde komisyon raporuna istinaden oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, İzzetiye Mahallesi ilave revizyon imar planı hazırlanması konusunun İmar Komisyonu’na havalesi ile sürdü.

Toplantıda daha sonra TİCK-1 Plan Notu Değişikliği konusu ele alındı. Bu plana ilişkin olarak ilgili müdürlük söz konusu konu ile ilgili olarak zemin katların zorunlu olarak ticaret, üst katların da tercihli şekilde değerlendirilmesini önerdi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak Asri Mezarlık yakınında bulunan Berrin Tanyolaç’a ait arazinin bedeli karşılığında kamulaştırılması oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde Halk Ekmek Fabrikası önünde yer alan balıkçılara zaman tanınması konusunda istek iletildi. Başkan Mustafa Helvacıoğlu da söz konusu esnafla görüşülerek en doğru kararın birlikte verileceğini dile getirdi.

Toplantıyı kapatan Başkan Mustafa Helvacıoğlu, verdikleri katkı nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti ve alınan kararların Keşan’a ve bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.