Belediye Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, müdürlük çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Belediye Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, müdürlük çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, 2022 yılı başından bugüne kadar 12 bin 286 evrak gönderimi, 6 bin 578 de belediyeye evrak girişi yapıp, ilgili birimlere yönlendirme yaptıklarını bildirdi.

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Birimi ile evlilik akitleri ve evlilikle ilgili diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini de sağladıklarını belirten Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, bu yıl içerisinde 331 vatandaşın evlendirme işlemini gerçekleştirdiklerini, bunlardan 73 çiftin düğün salonu vb. yerlerde nikah akitleri yaptıklarını dile getirdi.

Yazı İşleri Müdürlüğü olarak Belediye Meclis toplantılarından da sorumlu müdürlük olduklarının altını çizen Akgün, 2022 yılı içerisinde bugüne kadar 12 Meclis Toplantısında 210 karar aldıklarını ve tüm Meclis toplantılarının belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak vatandaşların bilgilendirildiğini dile getirdi.

Belediyelerin; Başkan, Meclis ve Encümen olmak üzere üç ana organdan oluştuğunu, Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli işleyişinin, bu üç organın birbirleriyle uyumlu çalışmalarına bağlı olduğunu, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün bu noktada kilit bir öneme sahip olduğunu dile getiren Soner Akgün, “Yazı İşleri Müdürlüğümüz, hizmetlerini; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun vermiş olduğu yetki ve görevler doğrultusunda, Belediyemizin karar organları olan Encümen ve Meclis ile ilgili hizmetlerini Belediye Başkanı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Belediye birimlerimiz ve diğer kurumlarla iletişim içinde eşgüdümlü olarak yürütmektedir. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüz; katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla adil yönetim prensibimizle etkin hizmet sunmak, hizmet kalitesini arttırmak gayretiyle, gelişen ve değişen Keşan için hizmet vermekte. Müdürlüğümüz bu doğrultuda; Belediye Meclisinin düzenli bir şekilde çalışabilmesi, hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve meclise sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasını sağlamaktan, belediyemize gelen ve giden her türlü evrakla ilgili gerekli işlemleri yapmaktan ve bu evrakların ilgili birimlere gönderilmesinden, Belediye Encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasını sağlamaktan, belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için müdürlüklerin müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmaktan sorumludur.” dedi.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla Meclis toplantılarını belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladıklarını dile getiren Soner Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde denmektedir. Şeffaf Belediyecilik anlayışı çerçevesinde Meclis Toplantılarımız sosyal medyadan canlı olarak yayınlanmakta, ayrıca Meclis toplantıları bitiminde karar özetleri yerel basın ile de paylaşılmaktadır. Müdürlüğümüz olarak bu ayki Olağanüstü Meclis kararlarımız da dahil olmak üzere 2022 yılı içerisindeki tüm toplantılara ait Meclis kararlarımız Zabıta Müdürlüğümüz vasıtası ile Belediyemiz ilan panosunda 10 (on) gün süre ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. Bununla ilgili ilan tutanaklarını da kayıtlarımızda tutuyoruz. Meclis kararlarımızı kanunda verilen süre içerisinde vatandaşlarımıza duyurmaya devam ediyoruz. 12 Meclis toplantısında 210, 51 Encümen toplantısında da ilçemiz için 797 karar aldık. Çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak tüm vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin arttırılması için çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz.”