Çevre Koruma ve Kontrol Birimi'nden Kömür Denetimi Açıklaması

Çevre Koruma ve Kontrol Birimi'nden Kömür Denetimi Açıklaması

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Biriminden 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yapılan açıklamada, 2009 yılından bu yana, Keşan’da var olan hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik denetimlerin devam ettiği ve bu denetimleri her geçen yıl artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Keşan Belediyesi’nin “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Ekim 2013 tarihi itibariyle “Isınmadan Kaynaklı Katı Yakıt Denetimi Yetki Devri”ni aldığına vurgu yapıldı ve şunlar dile getirildi: “Buna göre; Keşan Belediyesi ilçemizde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Yapılan denetimlerle ilgili olarak, yılda 4 defa Bakanlığa bilgi verilmektedir.”

İlçe girişinde bulunan kömür kontrol noktasında, kente kaçak kömürün girmesinin engellenmesi için 24 saat görevli personel bulunduğu belirtilen açıklamada, “Burada gerçekleştirilen denetimlerde, satışı gerçekleştiren firmanın satış izin belgesinin olup-olmadığı, kömür çuvallarının üzerinde İl Mahalli Çevre Kurulu’nda belirtilen özelliklerin yazıp-yazmadığı kontrol edilmektedir. Kömür kontrol noktasında yapılan kontrollerde; Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan satış izin belgesinin üzerine ‘Kontrol Edilmiştir’ kaşesi vurulmaktadır. Apartman yöneticilerine burada düşen görev, apartmana sevkiyatı yapılan kömürlerin satış izin belgesinde ‘Kontrol Edilmiştir.’ kaşesinin olup-olmadığına ve çuvalların üzerinde Mahalli Çevre Kurulu’nda belirtilen kriterlere uyup-uymadığına bakmaları ve eğer olumsuz bir şeyle karşılaşırlarsa kömürün kazan dairesine taşınması işlemini bekletmeli ve Çevre Koruma ve Kontrol Birimine bilgi verilmelidir. Satış İzin Belgesi’nin üzerinde ‘Kontrol Edilmiştir’ kaşesi olmayan veya Satış İzin Belgesi’ni apartman yöneticilerine vermeyen veya bu belgeyi ısrarla istemeyen ve kömürün kazan dairesine indirilmesine göz yuman apartman yöneticileri birinci dereceden sorumludur. Çevre birimince gerçekleştirilen kontroller neticesinde bu evrakların tarafımıza ibraz edilmemesi durumunda hem kömüre kaçak muamelesi yapılacak hem kömür firmasına hem de apartman yönetimine Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi (g) bendi (18.037,00 - TL) uyarınca idari cezalar uygulanacaktır. İlçemize kaçak yollarla yani Kömür Kontrol Noktası’na giriş yapmadan kömür sevkiyatı yapan firmalar öncelikli olarak sözlü olarak uyarılmakta bu durumların tekrarı halinde Çevre Koruma ve Kontrol Birimi denetim ekiplerince mahallinde tutulan tespit tutanaklarıyla kayıt altına alınmakta ve Belediye Encümenince idari yaptırım uygulanmaktadır.

Satış izin belgesinin verilmesi

Kömür satışı yapacak kömür firmasının, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak bu belgeyi talep ettiğine işaret edilen açıklama şöyle sürdü: “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, kömür ocağına gidilerek numuneler alınmakta ve bu numune sonuçlarına göre düzenlenmektedir. Biz, Keşan Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verdiği satış izin belgesine sahip firmaların kömürlerinin ilçemize girmesi yönünde denetimler gerçekleştirmekteyiz ve bu belgeye sahip firmaların sevkiyat yaptığı apartmanların kazan dairelerinden numuneler alarak akredite olmuş laboratuvarlara göndererek kömürün ilgili yönetmelik ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarınca belirlenen kriterlere uygun olup-olmadığının takibini gerçekleştirmekteyiz. Gönderdiğimiz analiz numune sonucu, olumsuz gelmişse kömürün kriterlere uymadığı firmaya üst yazıyla bildirilerek numunenin alınmış olduğu apartmanda bulunan kömürlerinin tamamının kaldırılması için süre verip takibini gerçekleştirmekteyiz. Aynı firmanın bir sonraki numune alımında analiz sonucu tekrar olumsuz geldiği takdirde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne üst yazıyla bilgilendirme yapılmakta ve sonucu olumsuz gelen firmanın Satış İzin Belgesi ilçemiz için bir yıl boyunca iptal edilmektedir.”

Apartman yöneticileri ve kalorifer ateşçilerinin denetlenmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ekiplerinin kış mevsimi boyunca denetimlerine devam edeceğine vurgu yapılan açıklama şöyle sona erdi: “Apartmanların kazan dairelerinde gerçekleştirilen denetimlerde; havalandırmanın yeterli olup olmadığı, kömürün kullanıma uygun olup-olmadığı, kullanılan kömür yerli kömür ise kömürle birlikte kireç kullanılıp-kullanılmadığı, ateşçinin kazan yakma yöntemi konusunda bilgisi olup-olmadığı, ateşçinin kaç binada bu işi yaptığı, teknik anlamda kazan dairesinin durumu, baca temizliği vb. gibi konular ele alınmaktadır. Her bina kayıt altında tutulup, kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Belirtilen kriterlerden yalnızca bir tanesinin olmaması durumunda apartman yönetimine ve yakma tekniğine uymayan ateşçilere de idari yaptırımlar uygulanmaktadır.