Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Keşan Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı, 10 Eylül 2020 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen, saat 17.00’te başlan toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapıldı.

AK Parti’li Meclis Üyesi Şafak Uslu ile CHP’li Meclis Üyesi Volkan Erkan’ın mazeretleri nedeniyle izinli sayıldığı ilk olarak gündeme at arabaları, Keşan, İzzetiye ve Paşayiğit’teki minibüs kooperatiflerinin ücret artışını içeren soru önergesi ile CHP’li Üye Yüksel Alioğlu’nun soru önergesi ilave edildi.

Meclis daha sonra gündem maddelerini görüştü.

Yıl boyu Üretim ve İstihdam ile Okula Giden Mutlu Çocuklar Projesinde yapılacak işlemler için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması maddesi ile ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Trakya Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz 2.2 Milyon TL’lik hibe projemiz kabul edildi. Öncelikle Keşan’ımıza hayırlı olsun. Projemizin adı; Yıl Boyu Üretim ve İstihdam ile Okula Giden Mutlu Çocuklar. Bilindiği üzere; geçimini sezonluk tarım işçisi olarak sağlayan ailelerimizin, bölgeden göç etmek zorunda kalmaları çocuklarımızın da eğitimlerini olumsuz etkiliyordu. Özellikle kasım ayından sonraki 4 ay boyunca sezonluk tarım işçiliği yapan ailelerimiz var. Bu ailelerimizin, ilkokul çağındaki çocuklarının eğitimleri göç nedeniyle kısıtlanıyordu. Projeyi üretmemizdeki ana çıkış noktası,bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaktır. Sosyal gelişmeyi destekleme projesi ile; sürekli istihdam sonucunda mevsimsel göç önlenerek, çocuklarımızın eğitim seviyelerini artırmayı hedefliyoruz.300 aile ile birlikte kadınlarımızın; başta SiğilliBamyası olmak üzere, ürettikleri el ve ev emeği ürünlerin bir üretim kooperatifiçatısı altında toplanmasını planladık. Bu kapsamda; İzzetiyeMahallesi’nde, mülkiyeti Keşan Belediyesi’ne ait olan 10 bin m2’lik tarla vasıflı taşınmaza seralar kuracağız. Kurulan seralarda, mevsime uygun sebze-meyve ve süs bitkisi üretimi ile yılın kalan zamanlarında da gelir sağlanmasını planlıyoruz. Bunlara ek olarak; bilindiği gibi İzzetiye Mahallemizdeatıl durumda olan bir okul binamız var. Bu binamızın şartlara uygun olarak tadilatını yaptıracağız. Mevsiminde toplanan, SiğilliBamyası ile kadınlarımızın ürettikleri ürünler için okul binasında paketleme ve soğuk zincir oluşturacağız. Web sitesi ve çeşitli pazarlama kanalları ile debu ürünlerin, yurtiçi ve yurtdışına satışını planlıyoruz. Projenin hayata geçmesi ile birlikte, dezavantajlı tarım işçisi halkımıza örtü altı yetiştiriciliği ile4 mevsim üretim yapma imkanı sağlanacaktır. Projemizin toplam bütçesi2 Milyon 259 Bin TL. Bakanlıkça onaylanan katkı tutarı1 milyon 700 bin TL. Keşan Belediyesi katkı tutarıyaklaşık 510 bin TL,sponsor katkı tutarı 50 Bin TL. Proje süresi 18 ay, proje ortağımız Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, iştirakçimiz Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projeyi kurumumuz adına Bilgi İşlem Müdürümüz Aytaç Onur Akay ve Keşan TSO adına Seda Havale yürütüyor.” dedi.Bu bilgilendirmenin ardından Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na oybirliği ile yetki verildi.

Meclis daha sonra “Belediyemize ait mezbaha tesisinde yer alan mevcut arıtma tesisinde iyileştirme çalışmaları, revizyon ve kapasite artırımının yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.”nı görüştü. Madde oybirliği ile teknik rapor hazırlanması ve Meclis’e bilgi verilmesi için oybirliği ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne havale edildi.

Toplantı, “Tarihi Kentler Birliği’ne Belediye Başkanları doğal üye olmakla birlikte Belediyemizin, Tarihi Kentler Birliğine üye olmasının onaya sunulması, kabul edilmesi halinde 1 asil, 1 yedek üyenin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.” maddesinin ele alınmasıyla sürdü.Meclis oybirliği ile Birlik’e üye olunmasını kabul etti.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun doğal üye statüsünde olduğu birlikte asil üye olarak Özlem Uybaş, yedek üye olarak da Erhan Engin oybirliği ile görevlendirildi.

Meclis toplantısı, belediye elinde mevcut olan norm kadroda düzenleme yapılmasının görüşülerek karara bağlanması maddesi ile devam etti.

Meclis talep edilen norm kadro değişikliğini oybirliği ile kabul etti.

Bu değişikliğin ardından Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün kurulması maddesi ele alındı.

Meclis oybirliği ile Keşan Belediyesi’nin 17. Müdürlüğü olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulmasını kabul etti.

Toplantıda daha sonra Keşan genelinde yeni yapılaşmalarda uygulanacak ön bahçe mesafesinin belirlenmesinde mevcut binaların istikamet alınmasına ait plan notu değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması ele alındı ve madde oybirliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

Toplantı, “İzzetiye (Keşan-Edirne) 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı (NİP-40155) ve İzzetiye (Keşan-Edirne) 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-40156) için 2. askı sürecinde gelen 2 adet itiraz dilekçesinin görüşülerek karara bağlanması” maddesinin görüşülmesi ile sürdü. İmar ve Şehircilik Komisyonu’nun raporuna istinaden itiraz dilekçelerin reddi oybirliği ile kabul edildi.

Meclis daha sonra, “Mesude Kılıç tarafından Belediyemize verilen dilekçeye istinaden, Aşağı Zaferiye Mahallesi, 884 ada, 5 numaralı parselin 5.00 metre olan ön bahçe mesafesinin 3.50 metre olarak yeniden belirlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.”nı ele aldı.

Madde İmar ve Şehircilik Komisyonu’nun raporu doğrultusunda oybirliği ile reddedildi.

Toplantıda daha sonra “Keşan (Edirne)  YukarıZaferiye Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliğinin (1317-1318 numaralı yapı adaları) görüşülerek karara bağlanması.”  Ele alındı. Madde İmar ve Şehircilik Komisyonu’nun raporu doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra gündeme ilave edilen maddeler görüşüldü.

At arabalarının triportere dönüştürülmesini içeren ve daha önce Meclis’te görüşülerek karara bağlanan maddenin hukuksal süreç açısından revizesi gerçekleştirildi ve bu revize oybirliği ile kabul edildi.

Meclis; Keşan, İzzetiye ve Paşayiğit taşıma kooperatiflerinin ücret tarifelerindeki artış talepleri ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale etti.

Toplantı, CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Alioğlu’nun eleştirilerini içeren soru önergesinin okunması ve bunun Belediye Başkanı Helvacıoğlu tarafından yanıtlanması ile sürdü.

Başkan Helvacıoğlu, dilek ve temenniler bölümünde söz alarak Pazar Yeri üstünün kapatılması ile Erikli’yesugetirilmesi hakkında Meclis’e ve kamuoyuna bilgi verdi.

Helvacıoğlu, Erikli’nin suya kavuşturulması ile ilgili hem yaşanan süreç hem de yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: “2020 Mart Meclisi’nde Erikli’ye su getirilmesi konusunu gündemimize almıştık. Öngörümüz zaten bu sezon kuraklık olacağı yönündeydi. Yani, yaz sezonunda susuzluk sıkıntısı olacağını biliyorduk. Bu nedenle; ne pahasına olursa olsun, meclisimizde çözüm bulmalıydık. Sezona 4 ay kalmıştı, hızlı ve pratik çözümleri denemek gerektiğine inandık. Bu öngörülerle birlikte, bir proje firması ile taslak projeler hakkında görüşmeleri sürdürüyorduk. Taslak proje konusunda hazırlıkları tamamlayarak imalatta kullanılacak (pompa, trafo, elektrik malzemesi, boru vb.) malzeme listesi çıkartılmıştı. Bilindiği üzere; projesiz bile olsa İller Bankası’ndan malzeme kredisi alabiliyoruz. Bu kapsamda; İller Bankası’ndan kullanılmak üzere, 7 milyon 718 bin TL meclisimizden kredi onayı istedik. Amacımız; mart ayında meclisimizden onay aldığımız gibiişe başlayıp sezon sonuna kadar işi bitirmekti. Tabi bu rakam sadece malzemeler için istenen rakamdı.Erikli’nin şehir şebekesi olmadan sadece malzemeler ile ilgili bütçesi yaklaşık 8 milyon TL tutuyordu. Şehir şebekesi ile 25 – 30 milyon TL’lik bir öngörümüz vardı. Sonrasında meclisimiz, Kocaali’deki kuyuların Ocak ve Şubat aylarındaki verileri ile hareket etmenin doğru olmayacağını öne sürdü ve uygulama projesini kabul etmeyerek proje hazırlanması ile ilgili izin verdi. Yani meclisimiz; verimlilik tespit çalışmalarının, temmuz ve ağustos ayı gibi kurak olan aylarda tekrar yapılmasını talep etti. Biz de meclisimizin istediği gibi; bu çalışmaları ağustos ayında yaptık. Ama su seviyelerinde herhangi bir düşüş gözlemlenmedi. Tüm bu çalışmalara ek olarak; tam analiz için 5 kuyudan numuneler aldık. İstanbul 2 no’lu halk sağlığı laboratuvarı ve Türkiye atom enerji kurumu gibi Türkiye’nin en donanımlı kurumlarına gönderdik.Şuana kadar, analizi yapılan 3 kuyu numunesinde herhangibir olumsuzluğa rastlanmamıştır. 2 kuyumuzun da sonucunu bekliyoruz. Yine bu çalışmalar kapsamında; Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm Bakanlıklarımız ile yazışmalarımızı sürdürerek yaklaşık 20 km’lik boru döşeme hattı ile ilgili uygunluk görüşlerimizi aldık. Yani kimse bu sürede diyemez. Kamuoyuna eksik bilgilendirmeler yapılıyor. Doğrusunu bizden öğrenin istedik. Biz mayıs ayında, encümenden yetkiyi aldığımız gibi, 13 mayıs tarihinde, hem Kocaali’den gelecek su terfi hattı, hem de Erikli Sahili’nin su şebekesi hattı için proje ihalemizi yaptık. Mart meclisinden sonra ihale sürecine kadar geçen sürede de malumunuz yoğun birpandemi dönemi yaşandı. Bölgenin turizm konusundaki yaşadığı belirsizlikler, seyahat kısıtlamaları, toplantı ve ihale süreçlerinin iptali gibi çeşitli önlemler nedeniyle süreç uzamış olabilir ama kesinlikle çalışmalarımızı durdurmadık. Şimdi son aşamada; projemizi bu ay sonuna kadar bitirip Ekim ayı meclisimize kredi kullanılması amacıyla getireceğiz. Tabi işin bir de bütçe kısmı var. Erikli şehir şebekesi de dahil yaklaşık 25-30 milyon proje maliyeti öngörümüz var. Bilindiği üzere; İller Bankası belediyelere genel bütçe vergi tahsilatından bir pay veriyor. Fakat bu pay; Keşan’da ikamet eden kişi sayısına göre hesaplanıyor. Yani bu oranın belirlenmesinde mücavir alanlar dahil edilmiyor. Erikli mücavir alanımızda, özellikle yaz nüfusunun Keşan’ın iki katı olmasıda,bu bedelin katılım payı olarak alınmasını ortaya çıkarıyor. Projenin üçte birini iş bitiminden sonra 2 senede 4 eşit taksitte harcamalara katılım payı olarak alınmasını değerlendiriyoruz. Aslında erikli kooperatifimizin 1 yıl daha kapanmaması vedevir olmamasını bu nedenle istemiştik. Fakat orada yaşayan sakinlerimiz kooperatifin ivedi olarak belediyemize devir edilmesini isteyince bu seçenek ortadan kalkmış oldu. Bu pay, kooperatif dursaydı da toplanacaktı, belediye de olsa bir şekilde toplanacak. Erikli’nin 30 yıldır sürdürdüğü bir ortaklık kültürü var. Yıllardır, güzelleştirme kooperatifi ile yönetilen erikli, bu projede de ortaklık ve imece kültürünün önemini yine ortaya çıkaracaktır.”

 

Helvacıoğlu, daha sonra Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nin üstünün kapatılması ile ilgili Meclis’e bilgi aktardı.

Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Seçim döneminden sonra mevcut Pazaryeri’nin durumu konusunda kolları sıvadık. Pazarcı esnafımız ve meclisimiz ile bir araya geldik, çeşitli toplantılar ile konuyu gündeme aldık. Öncelikle alternatif bir tüm bölgeye hizmet edecek çok amaçlı bir pazaryeriüzerinde durduk.Mevcut pazaryerininüzerinin kapanması konusunda fikir birliğine vardık. Bu aşamadan sonra; 7 çeşit çatı kapama modeli projesi ortaya koyduk.Membran, asma germe, çelik konstrüksiyon, uzay çatı üzeri sandviç panel vb modeller üzerinde durduk. Bu 7 avam proje içerisinden 1 tanesinin üzerinde durduk.2020 haziran ayı olağanüstü meclis toplantımızda konuyu imar komisyonumuza havale ettik. Konuyu değerlendiren komisyonalınan ortak karar ile seçtiğimiz projenin yanına2 adet daha alternatif hazırlanmasına karar verdi.Şuanda, 3 seçenek üzerinde duruluyor ve analiz yapılıyor. Şimdi önümüzdeki pazartesi günü uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili ihalemizi yapacağız. İhale sonrası, 3 alternatif arasından biri seçilecek ve proje işimizi sonlandırıp uygulamaya geçeceğiz. Mevcut pazaryeri çatısının kapanması, bilindiği üzere sadece gıda sektörüne cevap verecek. Cumartesi pazarımız sokaklara kurulmaya devam edecek. Yani mevcut pazaryerinin üzerini kapatmak ile sorunun yarısını çözülmüş olacağız. İşte bu noktada, daha önce de önerisini sunduğumuz bir konuyu tekrar gündeme getiriyoruz. Eski itfaiye alanına, eğer bir otopark yapılacaksa kapalı bir pazaryeri deyapılabileceği gündemde tutulmalı.” dedi.

Helvacıoğlu, görüşlerine şöyle devam etti: “Toplu konut ve gençlik ve merkezi projemiz ile; eski itfaiye alanına yapacağımız kapalı giyim pazarı, nikah sarayı, gençlik merkezi ve otoparktan oluşan sosyal tesis alanını halkımıza kazandırabiliriz.21 bin m2’lik konut alanı206 adet daire  %33 alırsak 70 daire 70 daire 350 bin TL’den 24.5 milyon TL kreş ve sosyal tesisler, çocuk oyun alanları, basketbol sahası ve çeşitli spor alanları, otopark, yürüyüş parkuru, yeşil alanları ilçemize kazandırabiliriz.”

Mustafa Helvacıoğlu, Meclis’in birlik içinde hareket ederek ilçeye ve vatandaşlara çok daha faydalı olacağının altını çizerek şunları söyledi: “Meclis’te bir ve beraber olalım. Keşke yerine iyi ki diyelim.”

Toplantıyı kapatan Helvacıoğlu, verdikleri katkı nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti ve alınan kararların Keşan ve bölge halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ekim Ayı Meclis toplantısı, 8 Ekim 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 15.00’te başlayacak.