İzinli Hafriyat Döküm Sahamızda bölgemize hizmet veriyoruz

İzinli Hafriyat Döküm Sahamızda bölgemize hizmet veriyoruz

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Radyolink Yolu üzerinde bulunan bölgedeki izinli saha olan Keşan Belediyesi Hafriyat Atıkları Sahası’nı yerinde inceledi.

Başkan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman ile Çevre Mühendisi Buse Orhun ve Çevre Sağlık Teknisyeni Osman Coşkun’dan hafriyat alanı ve hafriyat atıkları ile ilgili bilgiler aldı.

 Helvacıoğlu, söz konusu alanda tek noktadan döküm yapılması, giriş çıkışların kontrol altına alınması, alanın güvenlik kameraları ile izlenerek izinsiz döküm yapanlar hakkında cezai işlem uygulanması konusunda da çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi hafriyat döküm sahasının yasal döküm alanı olduğu için Çanakkale’deki köprü inşaatı sırasında çıkan atıkların da Keşan’da boşaltıldığını, alanın Gelibolu ve Saros Körfezi başta olmak üzere çevre il ve ilçeler tarafından da aktif olarak kullanıldığını belirtti.

Helvacıoğlu, izinli hafriyat döküm sahasında bölgeye hizmet ürettiklerinin altını çizdi.

 Şehir merkezinde çeşitli noktalara gelişigüzel atılan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye verdiği görüntü kirliliğini önlemek için Keşan Belediyesi’nin bölgede tek olarak faaliyet yürüten yasal mevzuatlara uygun olan Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarını Depolama Sahası bulunduğunu bildiren Mustafa Helvacıoğlu, “Hafriyat alanımız Aşağı Zaferiye Mahallesi, 328 Ada, 1 Parsel numarasında 399.430,00 m2 yüzölçümlü. Hazine adına kayıtlı taşınmazın 6.357,91 m2’lik kısım Keşan Belediyesi tarafından kullanılmak amacıyla Keşan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünden 5 yıl süreyle kiralanmış durumda. İlçemizde oluşacak hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının bu alanda depolanarak bertaraf edilmesi gerekiyor. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi ve kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde   almakla yükümlü olup, hafriyat üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi’ne müracaat ederek almak zorundadırlar.” dedi.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun çevre ile ilgili 41. maddesinin 4. Bendine istinaden İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere idarî para cezası uygulanacağını belirten Başkan Helvacıoğlu, inşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı 5 bin Türk Lirası olduğunu kaydetti.