Kasım Ayı Meclis Toplantısı 7 Kasım'da gerçekleştirilecek

Kasım Ayı Meclis Toplantısı 7 Kasım'da gerçekleştirilecek

Keşan Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantısı 7 Kasım 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek, saat 15.00’de başlayacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda şu maddeler ele alınacak;

1-            Belediyemizin 2020 Yılı Performans Programı’nın görüşülmesi

2-            Belediyemizce 2020 yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret tarifelerinin görüşülmesi,

3-            Belediyemizin 2020 Yılı bütçesinin görüşülmesi

4-            Belediyemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı’nın görüşülmesi

5-            Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, ilçemizde 1 adet ve mücavir alanımız Yayla Sahili’nde 48 adet iş yerinin 10 (on) yıllık kiralama ihalesine çıkartılması için Encümen’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

6-            Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta borcundan dolayı Şirket ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında borç yapılandırması yapılacağından dolayı Belediye taşınmazlarından teminat gösterilmesi hususunun görüşülmesi

7-            Belediyemize ait Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin unvanının değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

8-            Erkan Gege’nin, Merhum Alparslan Türkeş’in isminin bir caddeye verilmesine ait talebinin görüşülmesi.

9-            Halide Coşkun’un, Büyük Cami Mahallesi Muhtarlığı yapmış olan Merhum Eşi, İlhami Coşkun’un adının bir sokağa verilmesine ait talebinin görüşülmesi.

10-         57. Alay Yürüyüş Komitesi’nin “57. Alay Mustafa Kemal Çocuk Parkı” isminin bir çocuk parkına verilmesine ait talebinin görüşülmesi.

11-         İlçemiz Büyük Cami Mahallesi Barış Parkı civarında trafik akışının düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na havale edilen konu hakkında Meclis’e bilgi verilmesi ve konunun Meclis gündeminden çıkarılmasının görüşülmesi.

12-         Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs ve Otobüs Yönetmeliği’nin Meclis’çe görüşülmesi.

13-         Keşan-İzzetiye Mahallesi (Edirne) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tasarılarının ön onayının incelenmesinin görüşülmesi.

14-         Yukarı Zaferiye Mahallesi 800 Ada, 10 numaralı parsel ve 1466 Ada 1 numaralı parsele ilişkin “Konut” olan fonksiyonunun Millet Caddesi güzergahında zemin kat “Ticaret” olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

15-         Aşağı Zaferiye Mahallesi 285 Ada 8 numaralı parselin imar yolunun kaldırılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

16-         Çarşı Merkezi İş Alanı’na ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi

17-         Asri Mezarlık plan değişikliğine ilişkin 3 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi.

18-         Keşan İlçesi Mahalle sınırlarının güncellenmesinin görüşülmesi.

19-         Belediyemiz sınırları içerisinde  yapılacak olan binalarda yeraltı çöp konteyner alanlarının belirlenmesine ait Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

20-         Dilek ve temenniler.