Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Çiftçiler Günü’nü Kutladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Çiftçiler Günü’nü Kutladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı yazılı bir açıklama ile Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Helvacıoğlu’nun  konuyla ilgili açıklaması şöyle; “Ülkemizde en önemli sektöre sahip olan ve bu yaşadığımız Koronalı günlerde varlıkları daha iyi anlaşılan ve önem kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle o dönemlerde kendilerine verilen önemin ne kadar büyük olduğunu anladığımız çiftçilerimiz Çiftçiler Günü'nü kutlamaktadır. Nüfusun hızla arttığı, doğal kaynakların azaldığı günümüzde, yaşamın temel girdilerini sağlayan tarımsal üretim, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Dünyadaki dönüşümlere koşut öngörülü politikalarla, gelişmeyi ve rekabet gücünün artırmayı hedefleyen ülkeler, tarımın bir endüstri durumuna getirilmesi yönündeki çalışmalara öncelik vermiştir. Türkiye de, Cumhuriyet'le başlatılan kalkınma sürecinde tarıma özel önem vermiş, zengin kaynakları en verimli biçimde değerlendirmeye yönelik politikaları benimsemiş, tarımsal piyasaları oluşturmak, köylü ve çiftçileri desteklemek için gerekli kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmiştir. Geniş tarım alanları, tarımsal üretim potansiyeli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip ülkemizde, tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunların aşılması yalnızca geçimini tarımdan elde eden yurttaşlarımızın değil, devletimizin ve Ulusumuzun ortak sorumluluğudur. Tarım sektörünün rekabet gücünün artırılması, verimli bir üretim yapısına kavuşturulması, bilimsel gelişmeler ışığında teknolojik altyapının oluşturulması, üretim sürecinde planlamaya önem verilmesi, üretim teknikleri ve piyasa koşulları konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi, tarım nüfusunun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve çiftçilerimizin eğitilmesiyle belirlenen hedeflere ulaşılabilecektir.

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ülkemizin kalkınma sürecinde önemli işlev üstlenen, emekleriyle günlük yaşamımızın sürdürülmesine büyük katkıda bulunan tüm köylü ve çiftçilerimize esenlikler diliyorum."