Keşan Belediye Meclisi 2020’nin İlk Toplantısını 9 Ocak’ta Yapacak

Keşan Belediye Meclisi 2020’nin İlk Toplantısını 9 Ocak’ta Yapacak

Keşan Belediye Meclisi 2020 yılın ilk toplantısını 9 Ocak 2020 Perşembe günü gerçekleştirecek.

Saat 15.00’te başlayacak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında toplanacak meclis, aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacak.

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması
 • Belediyemizde halen geçici işçi pozisyonunda çalışan 2 personelin geçici işçi vizelerinin onaylanmasının görüşülmesi
 • Belediyemiz elinde mevcut olan norm kadrolarda düzenleme yapılmasının görüşülmesi
 • Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi
 • Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Zabıta ve İtfaiye Personelinin fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi
 • İlçemiz Anafartalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi, İstiklal Caddesi, Paşayiğit Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Hastane Caddesi, Rasim Ergene Caddesi ve Necati İşcan Caddesi’nde ön bahçe çekme mesafelerine ilişkin plan değişikliği konusunun görüşülmesi
 • İlçemiz İspat Cami Mahallesi, Yenimescit Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Yenimahalle’de bulunan yaklaşık 306 hektarlık alanda (300 ha gayrimeskun, 6 ha seyrek meskun) yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması işi için kredi kullanılması hususunun görüşülmesi
 • Özevren Yem ve Gıda San.Ltd.Şti.’nin 611 Ada, 117-109 numaralı parsellere ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi
 • Nurten Zincirli’nin 02.09.2019 tarihli dilekçesi ile Aşağı Zaferiye Mahallesi, 1590 Ada, 1 parsel için 3 kat ve % 30 olan imar hakkının 4 kat ve % 40 olarak plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi
 • İlçemiz Büyük Cami Mahallesi’ndeki Hersekzade Ahmet Paşa Camii etrafında bulunan 1 adet tarihi hamam ile 3 adet tarihi evin sahipleri ile görüşülerek bu bölgenin tarihi meydan olarak yeniden dizayn edilmesi için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülesi
 • Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi
 • Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi
 • Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet traktör satın alınması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
 • İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize devir edilen Eski Devlet Hastane Binası olarak bilinen ana yapı ve tüm parselde müze kurulması ve tüm işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
 • Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun dilekçesine istinaden, Yenimuhacir Belediyesi’nin Atık Su Hattının Keşan Belediyesi Atık Su Hattına bağlanması sebebiyle 01.01.2020 tarihinden itibaren Yenimuhacir Belediyesi’nden Atık Su Bedelinin alınması hususunun görüşülmesi
 • Dilek ve temenniler