Keşan Belediye Meclisi 9 Temmuz'da Toplanacak

Keşan Belediye Meclisi 9 Temmuz'da Toplanacak

Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısı 9 Temmuz 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek

 

Keşan Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 9 Temmuz 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

 

Saat 15:00’te başlayacak toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak.

Toplantıda ele alınacak ve karara bağlanacak gündem maddeleri şöyle;

 

1- Aşağı Zaferiye Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Keşan Ticaret Borsası adına kayıtlı olan ve onaylı

imarplanlarında “İdari Tesis Alanı”nda kalan 1135 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu, kat adedi ve

fonksiyon değişikliğine gidilmeden arka bahçe mesafesinin 5,00 metreye düşürülmesi talebi

15/06/2020 tarih ve 2020-93 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna

havale edilmiş olup, raporun Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanması.

2- Edirne Valiliği Kadastro Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda Belediyemiz hudutları dahilinde

3402 Sayılı Kadastro Kanunları hükümlerine göre yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev

alacak 6’şar adet bilirkişi için B.Cami, Y.Zaferiye, İstasyon, Cumhuriyet ve Yeni Mahalle

Muhtarlarından gelecek isimlerin onaya sunulması.

3- Belediyemiz İlan Reklam Yönetmeliği kapsamında görevlendirilecek olan Estetik Komisyonunun

kurulması ve kurulacak bu komisyonda kimlerin görev alacağının tespiti hakkındaki yazı 15/06/2020

tarih ve 2020-92 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Ulaşım, Trafik Komisyonuna havale edilmiş olup,

30/06/2020 tarih ve 2020/05 Sayılı hazırlanan Ulaşım, Trafik Komisyon Raporunun görüşülerek

karara bağlanması.

4- İlçemizin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda mevcutta bulunan fakat içerik ve kapsam

olarak günümüz koşullarında geçerliliği oldukça azalan “Kent İçi Toplu Taşıma, Yol, Trafik

Düzenleme Projesi”nin güncellenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5- İlçemiz Belediye Sınırları içinde bulunan “Park, Bahçe, Sokak, Cadde, Meydanlara” isim

verilmesine dair 4 adet talep dilekçesi 05/03/2020 tarih ve 2020-56 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile

İsim Belirleme Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporunun görüşülerek karara

bağlanması.

6- İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesinin 05 Mart 2020 tarih ve 25 sayılı kararında oy birliğiyle

alınan “Keşan Belediye ile Kardeş Kent (Kardeş Belediye) İlişkisi Kurulması”na dair Meclis

kararına istinaden Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Kardeş Kent (Kardeş Belediye) olunması hususunun

görüşülerek karara bağlanması.

7- Bursa İli Osmangazi İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında, karşılıklı sosyal-kültürel, sanatsal,

turizm, ekonomi, spor ve mesleki alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak ve işbirliği ile de

yerel yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi için “Kardeş Kent (Kardeş Belediye) İlişkisi Kurulması”

hususunun görüşülerek karara bağlanması.

8- Keşan Kent Müzesi Projesi Kapsamında 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan

Tanzim, Tefrişat, Sergi Hizmeti, Tasarım, Restorasyon, Bahçe, Park Bakım ve Tamiri gibi işlerin

gerçekleştirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince Belediye Başkanı

Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

9- Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Keşan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev

ve Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülerek karara bağlanması.

10- Belediye Meclisinin 05 Mart 2020 tarihli Kararı ile yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol

Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Yönetmeliği”nin görüşülerek karara bağlanması.

11- Ön ödemeli kartlı su sayaç uygulamasında su m3 fiyatlarının indirim oranının görüşülerek karara

bağlanması.

12- Belediyemize hibe edilecek 1 adet cenaze aracı alımı hususunun karara bağlanması.

13- Keşan İlçesi Paşayiğit Mahallesi, 3560 ve 3561 nolu parsellerde olmak üzere Toplam: 1.401.711,75 m2.lik alan Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak kesinleşmiş olup, bu kuruluşun Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 2 Asil ve 2 Yedek Üyenin seçilmesi ve her asil temsilci için ayrı ayrı 173.615,00 TL.sı olmak üzere Toplam: 347.230,00 (Üçyüzkırkyedibinikiyüzotuz) TL.sı bedelin ödenmesi için Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 

14- İlçemizde bulunan 4.Mknz.P.Tug.K.lığında 09/06/2020 Perşembe günü “Arazi Devri Karşılığında

Bina/Tesis Yaptırılması”na dair toplantıdaki “Gen.Muhittin AKYÜZ Kışlası’nın Devri” konulu

toplantı tutanağının görüşülerek bu hususta yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanı

Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması.

15- Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan ve 60,50 hektarlık Keşan Şehir Ormanında yer alan

bölgenin Pazarlık Usulü ile yapılacak ihalesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e)

bendine istinaden, Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na ihaleye katılma ve sözleşme

yapma yetkisinin verilmesinin karara bağlanması.

16- Dilek ve Temenniler.