Keşan Belediyesi’nden tasarruf ve şeffaflık anlamında örnek uygulamalar

Keşan Belediyesi’nden tasarruf ve şeffaflık anlamında örnek uygulamalar

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır, 2020 yılı faaliyetlerini açıkladı

Aytuğ Bayır: “Mali disiplin ve tasarruf sağlandı”

 

 

  • Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır, “Şeffaflık ve tasarruf tedbirleri ile kaynaklar verimli kullanılıyor.İhaleleriyeni dönemde sosyal medya üzerinden canlı yayınlıyoruz. Doğrudan alımlarda rekabet prensibi benimsendi. Mali disiplin ve tasarruf sağlandı.” dedi.

 

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır, yaptığı açıklamada, 2020 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2020 yılında; şeffaf, hesap verilebilir, tasarruf, rekabet ve kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması vizyonuyla, Türkiye’ de kamuya duyulan güveni arttırarak Keşan Belediyesi’nin örnek gösterilecek belediyeler arasında bulunması misyonuyla, satın alma ve Kademe(Tamirhane) birimindeki 21 personelle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bayır, “2020 yılı içerisinde Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü nezdinde tüm birimlerimiz adına gerçekleştirdiğimiz mal, hizmet ve yapım işi ihalelerini Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesindeki ‘İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur’ hükmünden hareketle belediyemizin sosyal medya hesaplarında ve yerel basın ile beraber canlı yayında yayınlayarak, ihale saatinde farklı bir canlı yayın olması, ihalenin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi vb. sebeplerden canlı yayında yayınlanamadığında video kaydı altına alarak, ihalelerin hesap verilebilir, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan doğrudan temin (Kamu İdarelerinin KDVhariç 32.316,00 TL’ ye kadar olan ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapım işlerini piyasa araştırması yaparak temin etmesi) yöntemiyle yapmış olduğumuz alımlarda mevzuatta bir zorunluluk olmamasına rağmen hem şeffaflık anlamında hem de rekabet ile idaremize duyulan güvenin sağlanması için üst yönetim nezaretinde ve video kaydına alınmıştır. Teklifler eşit çıktığında bir hak kaybı olmaması ve eşit muamele ilkesinin tesis edilmesi amacıyla video kaydı eşliğinde kura çekimi yapılarak kazanan belirlenmiştir. Ayrıca tüm firmalara teklif kalsın ya da kalmasın telefon ile geri dönüş yapılarak rekabetin sağlanması amacıyla bilgilendirme yapılmıştır.” dedi.

Aytuğ Bayır, sözlerini şöyle tamamladı: “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının ihalelerin şeffaf gerçekleştirilmesinin yanında, ihale sonrası mal teslim süreçlerinde de hassas olması gerekliliği aşikardır. Sadece ihale sürecinde değil tüm birimlerimizin ortak ihtiyacı olan yağ alımı, akaryakıt alımı, kırtasiye alımı vb. ihtiyaçlarda da hassaslığımızı olması gerektiği gibi yerine getirerek, gelen malların özelliğini göre teknik şartnamede istenilen niteliklere uygunluğunun tespiti amacıyla ilgili kurumlara deneye gönderilmiş ve gelen deney sonuçlarına göre malın kabulü yapılmıştır. Aynı disiplin ve çalışma şevkiyle 2021 yılı içerisinde de faaliyetlerimiz gerçekleştirilecektir.”