Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden açıklama “Kömür cüruflarını dağıttığımız bidonlara dökün”

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden açıklama “Kömür cüruflarını dağıttığımız bidonlara dökün”

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehrin kazan denetimleri ve kömür yakımı ve kömür cürüfları için bidonlar dağıtıldığı ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

Kalorifer ve sobalar bu yıl saatlere bağlı kalmadan 24 saat yakılabilecek, ancak yakma işlemi sırasında yastıklama diye tabir edilen yöntemin kullanılması gerekiyor, yerli kömür kullanımında  kireç ile harmanlanarak yakılması gerekiyor denildi.

Kömür alımı yapacak vatandaşların  Belediyemizin internet sitesinde yayınlanan izinli kömür firmalarından alım yapması gerekmektedir.Denetimler sırasında alınan kömüre ait Satış İzin Belgesi, fatura, sevk irsaliyesi ve baca temizliğinin yapıldığına dair belge kontrolleri yapılacak olup; istenecek belgeleriibraz edemeyen apartman yönetimine Çevre Kanununa istinaden cezai işlemler uygulanacaktır.

Kömür alımlarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Satış İzin Belgesinin 2019-2020 kış dönemi için olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Satış İzin Belgesi olmayan kömürlerin sevkiyatını yapan kömür firmalarına ve izinsiz kömürü kabul eden apartman yöneticilerine,yakma tekniğine uymayan ve yakma esnasında yerli kömürlere kireç ilavesi yapmayan kalorifer ateşçilerine de cezai yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Kömür cürufları için bidonlar dağıtıldı.

                Belediye sınırları içerisinde kömür cüruflarının atılmasında kullanılmak üzere 460 adet yarım bidon hazırlanarak Keşan geneline dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızın sobalarından ve kaloriferlerinden çıkan cüruflarını çöp konteynerleri yerine bu yarım bidonlara, kömür çuvallarına doldurularakatmaları gerektiği,Özellikle büyük apartman ve sitelerden çıkan cürufların kazan dairesinde biriktirmeden günlük olarak çuvallama yapılarak çıkarılması gerektiğinin altı çizildi. Yoğun miktarda cürufu tek seferde çıkaran ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün göstermiş olduğu alanlar ve yöntemler haricinde yerlere gelişi güzel döken apartman ya da sitelerin tespit edilmesi halinde, çevre kirliliğine sebebiyet vermelerinden dolayı sorumlu olacaklardır