Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Müzeler Günü’nü kutladı

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Müzeler Günü’nü kutladı

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Müzeler Günü’nü kutladı.

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), müzelerin toplumun gelişmesindeki önemini vurgulamak ve halkın dikkatini müzelere yöneltmek amacıyla yılda bir günü "Müzeler Günü" olarak ilan ettiğini belirten Avcı, “Ülkemizde 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Müzeler Haftası", 2011 yılından itibaren tüm üye ülkelerde olduğu gibi 18 Mayıs'ta ‘Müzeler Günü’ olarak kutlanmaya başlamıştır.Birçok farklı tanımı olan ‘müze’, ICOM Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği'nin 4. maddesinde, ‘Kültür eserlerini koruyan ve bu eserleri etüd, eğitim ve bedii zevki yükseltme amacıyla toplu halde teşhir eden, kamu yararına çalışan, sanata, ilme sağlığa, teknolojiye ait koleksiyonları bulunan müesseseler’ olarak ifade edilmiştir. Bahsi geçen Yönetmeliğin 5. maddesinde ‘Daimi teşhir bölümleri bulunan kütüphaneler ve arşiv merkezleri, resmi şekilde halkın ziyaretine açık bulunan tarihi anıtlar, tarihi anıtlara ait binaların kısım veya müştemilatı, tarihi, arkeolojik tabii önemi haiz mevkiler ve parklar, nebatat ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve benzeri teşekküller bu tarife girer.'" denilerek müze tanımının sınırları genişletilmiştir. Genel müze tanımından ‘Kent Müzesi’ne geldiğimizde, ‘kentlilik bilincini geliştiren, kentte yaşayan farklı etnik, dinsel, kültürel, toplumsal gruplar arasında anlayışı ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren, kentteki tarih ve kültür mirasının korunmasında aktif rol oynayan ve turizme katkısı açısından kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan eğitim, koruma, iletişim ve kültür merkezleri’ diyebiliriz. Yeni nesil anlayışla, farklı kurum, kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak insan odaklı yaklaşım sergileyen kent müzeleri, zamanla kentin sosyo kültürel hayatında birer merkeze dönüşmektedir.”

“Kent Müzeleri bulundukları kentin belleğidir”

Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Günümüz yaşam koşullarında; göç, sanayi, teknoloji gibi etkenlerle değişen ve büyüyen kentlerde, gelenek, örf ve adetler giderek unutulmakta ve hatta yok olmaktadır. Kent müzeleri tam da bu noktada bir bellek görevi üstlenip, kentin kimliğini ve geçmişini ziyaretçisine aktararak yaşadığı kentle tanışmasını sağlar. Kendini yabancı hissettiği bir ortamda yaşamak çoğu kentli için güvensizlik ve huzursuzluk kaynağıdır. Kentin kültürü ve tarihi ile bütünleşemeyen kentlileri geçmişiyle barıştırmak, kent müzelerinin sorumlulukları arasındadır.Müze Keşan olarak bu sorumluluk gereği, tarihsel dokusuyla, mekanlarıyla, görgü kurallarıyla, ilişki şekilleriyle, kentin geçmişi ve kültürüyle uyumlu bir değişime katılan ve kentli bilincine sahip hemşehriler yaratmak asıl hedefimizdir. Müzeler Günümüz kutlu olsun.”