Mart Ayı Meclis Toplantısı 4 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek

Mart Ayı Meclis Toplantısı 4 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek

Keşan Belediye Meclisi’nin Mart Ayı Olağan Toplantısı 4 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu’nda yapılacak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00’te başlayacak.

Pandemi tedbirleri kapsamında yeterli sayıda seyirci kabul edilecek Meclis Toplantısı, Keşan Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

Toplantıda görüşülüp karara bağlanacak maddeler şöyle;

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1­- Mevcut Pazaryeri Üst Kapaması ile Eski İtfaiye Alanına Kapalı Giyim Pazarı ve Otopark Yapımı

Projesi ile ilgili; Kredi alınması halinde Belediyemizin Mevcut Bütçe Durumunun görüşülmesi, kredi

yapısı uygunluğunun değerlendirilmesi ve kredi marifeti ile yapılması dışındaki alternatiflerin

sunularak yeni kurulacak bir komisyonda değerlendirilmesi için gelecek meclise bırakılması

hususunun karara bağlanması.

2- ­ İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi 1442 ada, 7 ve 8 nolu parselde bulunan Çok Amaçlı Pazar Yeri

Kompleksinin Üzerinin Kapatılması amacıyla hazırlatılan projenin ve 842 ada da (Eski İtfaiye

İstasyonu) Keşan Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine Katlı Otopark ve Manifaturacılara Pazaryeri

olarak yapımının; Belediyemiz mülkiyetindeki E=1,00, 7 Kat Konut İmarlı 1310 ada, 3 ve 4 nolu

parseller ile finanse edilmesi konusuna ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3­- 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ki Kanunun

6.maddesi ile İmar Kanununun 8.maddesine eklenen “İmar planlarında bina yükseklikleri

yençok=serbest olarak belirtilemez.” hükmü gereği İlçemiz genelinde yençok=serbest nizamlı yapı

adalarında “Plan Tadilatı Yapılması” konusuna ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara

bağlanması.

4- ­ Erikli Sahiline İçme ve Kullanma suyu temini amacıyla “Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir

Şebeke Hattı Yapım İşi” kapsamında Erikli köyünde bulunan 171 ada 17 parseldeki 2154,82 m²lik

taşınmazın su deposu alanı olarak satın alınması konusuna ait Komisyon Raporunun görüşülerek

karara bağlanması.

5­-  İlçemizdeki Mahalle Muhtarlık Hizmet Binalarına ait faturaların 400,00.­ TL.ye kadar kısmının

ödenmesi ve kırtasiye yardımı yapılması hususunda verilen Önergeye ait Komisyon Raporunun

görüşülerek karara bağlanması.

6- ­ Sınırlı Sayılı 25 Nolu Şehir içi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin sivil ücret tarifesi

talebine ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- ­ İlçemiz Büyük Cami Mah. Gökhan Sokağın İçkili Yerler Bölgesine alınması talebine ait Komisyon

Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8­ Keşan Belediyesi Oto Galericiler Sitesi Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı (e) bendinin yeniden

düzenlenmesi talebine ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9­-  Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılacak 3 adet aracın hibe edilmesi konusuna ait Komisyon

Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- ­ İsim Belirleme Komisyonundan gelen 2021/02 Sayılı Raporun görüşülerek karara bağlanması.

11- ­ İlçemiz İspat Cami Mahallesi 88 ada, 1 nolu parselde bulunan Akaryakıt İstasyonu Alanının Arka

Bahçe Çekme Mesafesine ilişkin “Plan Tadilatı” talebinin görüşülerek karara bağlanması.

12­-  İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Caddesinde bulunan 1268 ada, 17 nolu parselde

“PLAN TADİLATI” yapılması talebi hususunda alınan 2021­47 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek

askı sürecinin durdurulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

13- ­ İlçemiz Evreşe Caddesi üzerinde bulunan 1818 m2.lik Park Alanı olarak ayrılan bölgenin, 2886

Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık artırım usulü ile 10 yıla kadar ihaleye

çıkarma yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14- ­ Belediyemize, BURULAŞ (Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeleri San. ve Tic.A.Ş.) tarafından,

BEDELSİZ olarak HİBE edilecek olan 16 BZP 08 Plakalı, 2007 model Mercedes Solo Tipi 1 adet

Otobüsün kabul  edilmesi ve    gerekli  yasal   işlemlerin   yapılabilmesi   için   Belediye Başkanı        

    Mustafa HELVACIOĞLU’na veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısına yetki verilmesinin

görüşülerek karara bağlanması.

15- ­ Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü isminin Kültür, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü olarak

değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

16- ­ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü isminin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Muhtarlık İşleri

Birimi olarak görevine devam etmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

17- ­Mücavir alanımız Erikli Sahiline getirilecek içme ve kullanma suyu için abonelerden su bağlantı

bedelinin tespit edilmesine ait konu hakkında Meclise Bilgi verilmesi.

18­- Dilek ve Temenniler.