Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumu gerçekleştirildi

Meclis, biyokütle enerji tesisine ve toplu konuta onay verdi

 

 

 

Keşan Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan toplantısının 2. oturumu 15 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, saat 15.00 sırlarında başladı.

Toplantıda; Belediye Meclisi üyelerinden Erhan Engin ve AptiKıyakoğlu mazeretleri nedeniyle oybirliği izinli sayıldı.

Toplantıda ilk olarak 1. oturumda görüşülmeyen Denetim Komisyonu raporuylailgili Mali Hizmetler Müdürü Levent Keçimen tarafından Meclis bilgilendirildi.

Bilgilendirmenin ardından Meclis Üyesi Banu Saygı tarafından Denetim Raporu’na ilişkin tenkit ve öneriler iletildi.

Meclis’te daha sonra Belediyenin 2020 yılına ait Faaliyet Raporu maddesi ele alındı.

Bu maddede usul gereği Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu salondan çıktı ve yerine Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel Alioğlu Meclis’i yönetti.

Keşan Belediyesi’nin 2020 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Bu madde sonrası Helvacıoğlu, yeniden salona gelerek Alioğlu’ndan Meclis’i yönetme görevini devraldı.

Meclis toplantısı, “Geçmiş dönemlerde yapılan Belkoop, Atakent-1 ve Atakent-2 konutlarının yapımında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1310 ada, 3 ve 4 parseldeki 21849 m2 arsaya kooperatifleşme usulüyle yeni Toplu Konutlar yapılarak halkımıza sunulmak üzere, yapı projelerinin hazırlanıp hayata geçirilmesi hususuna ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.” maddesinin görüşülmesi ile sürdü.

Madde hakkında İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal Meclis’i bilgilendirdi ve İmar ile Plan ve Bütçe komisyonlarının konu hakkında daha önceki eski kayıtları incelemek için hemfikir olduğunu anlattı ve ilgili müdürlüklere görev verdiğini söyledi.

Keşan Belediyesi’nin 210 sosyal konut yapmak için girişime başladığını bildiren Mustafa Helvacıoğlu, “Bütçe Komisyonu toplanıp grup başkanlarıyla bilgi edinelim. Bu işi başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Konu hakkında daha sonra Meclis Grup Başkanları şunları söyledi:

AK Parti Grubu Sözcüsü Nehir Gergin:“Doğru bir kooperatifleşme ile halkın ev sahibi olmasına önderlik edeceğiz. Keşan için önemli bir ihtiyaç.  Düşük ve orta gelir grubuna hitap eden evler olmalı. Uygun ödeme koşullarıyla güzel bir çalışmaya imza atacağız.”

CHP Grubu Sözcüsü Feridun Tümer: “Sosyal konutlar Keşan’da daha önce 3 kez yapıldı 4. kez inşallah bu Meclis’e nasip olur.”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Zafer Topçu: “Keşan halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Keşan Belediye Meclisi Toplantısı “İlçemiz Paşayiğit Mahallesi, Çay bayırı mevkiinde, G17A08B Pafta, 1738-1765 ve 1780 sayılı parseller üzerinde “Enerji Üretim Alanı-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Biyokütle-BES)” olarak hazırlatılmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.” maddesi ile devam etti.

Madde hakkında Ali Ünal,İmar ve Şehircilik Komisyonu’ndaki Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın görüşlerini aktardı.

Ünal, Millet İttifakı’nın söz konusu biyokütle tesisinin termik santral niteliği taşıdığını, projenin çevreye zarar vereceği görüşünü aktardı.

Ali Ünal, Cumhur İttifakı’nın tarım atıklarının kontrolü yakılması konusunda olumlu bir yaklaşım sergilediğini, 70 kişi çalışacağı için istihdama katkı sağlayacağını, termik santrallerle karşılaştırılmasının yanlış olduğunu, online denetim ile güvenli olduğunu, zarardan çok yarar sağlayacağını ilettiğini kaydetti.

Konu hakkında görüş belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise şunları söyledi: “200 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu. 70 kişiye yakın istihdam önemli bir sayı. 120 fabrikalı OSB’ye izin veriyoruz. Her yıl 50 milyon kaynak bölgeye aktarılacak. 22 bakanlıktan uygunluk yazısı alınacak bir tesis söz konusu. Tarım atıkları işlenecek, ekonomimize dönecek ve elektrik üretilecek.”

CHP Grubu Sözcüsü Feridun Tümer, biyokütle tesisine karşı olmadıklarını ancak yerin yanlış olduğunu iletti.

AK Parti Grubu Sözcüsü Nehir Gergin de tarım atıklarının değerlendirilemediğini, toprakta yakılarak bertaraf edildiğini, bunun da topraktaki yararlı bitkileri yok ettiğini, her sene toprağın verimsizleştiğini, çevreci tesise olumlu baktıklarını bildirdi.

Yapılan oylamada tesisin yapımı için gerekli olan düzenleme Cumhur İttifakı ile İYİ Partili meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, “İlçemiz İspat Cami Mahallesi, 88 ada, 1 nolu parsel onaylı imar planları içerisinde “Akaryakıt İstasyonu Alanında” kalmaktadır. Söz konusu 88 ada, 1 nolu parselin 25,00 metre ön bahçe çekme mesafesi, 10,00 metre yan ve arka çekme mesafeleri bulunmakta olup, Ön bahçe çekme mesafesi 25,00 metre sabit kalarak yan ve arka bahçe çekme mesafelerinin 5,00 metreye düşürülmesine ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.” maddesi ile devam etti.

Madde komisyon raporu doğrultusunda reddedildi.

Meclis toplantısı, İsim Belirleme Komisyonundan gelen Raporile İsim verilmesine dair yeni talepleringörüşülerek karara bağlanması maddesi ile sürdü.

Geçmiş dönem AK Parti Edirne Edirne Milletvekili ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın isminin 18. Madde uygulamalarına müteakip bir bulvara verilmesi ile komisyon raporu doğrultusunda iki sokağın ismi değiştirilirken DİSK Genel İş Sendikası Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilciliği’nden gelen Savaş Paçaman ve Serkan Yıldırım isimleri ile vatandaş talepleri oybirliği ile İsim Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

Meclis toplantısı, İlçemiz Gelibolu Caddesi, İzzetiye Mahallesi girişi Zahireciler Caddesi, Şehir Merkezi ve Mücavir Alanlarımızda muhtelif yollarımızın asfalt kaplama (Binder+Aşınma)yapılması amacıyla TüpraşA.Ş.'den 1000 Ton Penetrasyon 50-70 Bitüm Alımı işi için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması maddesi ile sürdü ve madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, Belediye elinde mevcut olan Memur Norm Kadrolarındaki (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması maddesi ile sürdü.

5393 Sayılı Kanun’un 22. maddesine istinaden denmektedir. Bu maddeyle ilgili yapılan oylama sonucu Cumhur İttifakı, maddenin tamamına evet oyu vermiştir. Millet İttifakı’nın 13 Meclis üyesi ise çekimser oy kullanmalarından dolayı madde üzerine karar yeter sayısı sağlanamamıştır.

Meclis’te daha sonra Keşan Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Şirket Ana Sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması maddesi ele alındı.

Madde hakkında bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Hizmetleri LimitedŞirketimizde, genel durum değerlendirmesini gerçekleştirdik. 2019 yılında göreve geldiğimizden bu yana şirket ile ilgili çalışmalarımızda; personel sayımız ve istihdam başta olmak üzere, sermaye, karlılık, verimlilik, itibar, araç sayısı, kurumsallık ve borç durumunu düzene sokarak şirketimize ivme kazandırdık. Yapılan tespitlerde öne çıkan durum şu şekilde; 2019 yılında 14, 2021 yılında 31 kişi çalışıyor. İŞKUR’lu çalışan sayısı 8. Toplam 39 kişi çalışıyor. Sermaye; 2019 yılında 225 bin TL, 2021 yılında 1 milyon 725 bin TL. Araç; 2019 yılında 2 araç, 2021 yılında 4 araç. Borçlar; 2019’da 1 milyon 466 bin TL 2021’de 986 bin TL,  218 bin 300 TL yeni kamyon borcu. 2015 – 2018 yılları arasında vergi ve SSK’ya toplam 1 milyon 292 bin TL ödenmişken 2019 – 2021 yılları arasında dönemimizde 1 milyon 914 bin TL ödedik. Keşan Kent Hizmetleri yapılmasını istediğimiz değişikliklerle vergi rekortmeni olabilecek kadar iddialı bir duruma gelebilir.” şeklinde konuştu.

Keşan Kent Hizmetleri ile ilgili istenen değişiklikler oybirliği ile kabul edildi.

Meclis’e 1. oturumda ilave edilen ve Sayıştay’dan gelen Keşan Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği hakkındaki maddeye istinaden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Murat Sezen bilgilendirme yaptı.

Sayıştay’dan gelen yönetmelik Keşan Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Yine 1. Oturumda gündeme eklenen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasındaki protokole istinaden Keşan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin proje okulu olarak belirlenmesine istinaden 5 yıl süre ile 30 dönümlük tarım arazisi isteği oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Gıda OSB’nin varlığı, bölgenin tarımsal güçlülüğünün artırılması ve Hamzadere’nin varlığının proje okulunun faaliyetlerine artı değer katacağını kaydetti.

Toplantı, 1. oturumdan kalan ve gündeme eklenen bahçe çekme mesafesine ilişkin konunun oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi ile sürdü.

Toplantıda daha sonra CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer tarafından verilen ve fidan alımları ile müfettiş taleplerini içeren önergeler Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yanıtlandı.

Helvacıoğlu’nun yanıtları şöyle; “1. soru önergenizde; Keşan için başlattığımız yeşil hareketi ile ilgili 1 milyon 200 bin ağaç ve fidanın toplam maliyetini ve nereden geldiğini sormuşsunuz. Bugüne kadar 60 bin adet zeytin ağacı geldi, 40 bin adet daha gelecek. 100 bin adet badem ağacı ve 1 milyon lavanta fidesi de ekim zamanına uygun olarak bu yıl Kasım ayına kadar gelecek. Keşan tarihinin en büyük yeşil hareketi için toplamda 1 milyon 200 bin ağaca hiçbir bedel ödemedik. Yani maliyet sıfır… Bu ağaç ve fideler; Valiliğimiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Tarım İlçe Müdürlüğümüz, Sahil Köyü Muhtarlarımız ve Belediyemiz önderliğinde, BOTAŞ’ın da sponsorluğunda tahlil açısından yetiştirilebileceği en uygun köy ve alanlara dağıtılacak. Sorunuza daha da detaylı bilgi vermemi istiyorsanız, önce ev taşımak amacıyla kestiğiniz ağaç için Keşan halkından

özür dileyin… Son olarak; özür diler ve kesmeyeceğinize söz verirseniz size de bu gelecek ağaç ve fidelerden ayırabilirim. Bir diğer soru önergenizde; özellikle son 30 yılda yapılan yanlışlara atıfta bulunduğumu ve bu durumdan çok sıkıldığınızı dile getirip, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, belediyemizin denetlenmesi adına mülkiye müfettişi talep etmemizi istemişsiniz. Arkadaşlar; sizler de çok iyi biliyorsunuz ki; müfettiş denetimi, göreve geldiğimiz ilk yıl yani 2019 yılında gerçekleştirildi. Bu raporu da sizlere sunduk. Ama sanırım içinde yazanları ya okumadınız ya da görmek istemediniz. Geçmiş dönem ile ilgili o müfettiş raporunda da belirtildiği gibi; hala yargıda olan dosyalar var, geçmiş dönemde yaptığınız hatalar ve kamu zararları nedeniyle de davalar sürüyor, bu konular ile ilgili geçmiş dönemde mağdur ettiğiniz personellerin mahkeme süreçleri devam ediyor. Değerli Meclis; biz geçmişte yapılan iyi şeyler için de Allah razı olsun diyoruz ama yanlış olanları söylemekten de niye çekinelim. Bu sizi niye rahatsız ediyor. Yapılan hatalar ile Keşan çok zaman kaybetmiş. Biz istişare ederek geçmişin hatalarına düşmeyelim istiyoruz. Geçmiş dönemler de yapılan hataların, eksikliklerin, yanlışların dikkatli ve uyanık bir şuurla izlenmesinde zorunluluk görüyoruz. Ama bunu; ruhu hislere değil de hırslara esir olanların anlamasını da beklemiyoruz. Ha bizim 2 yıllık dönemimiz ile ilgili müfettiş talebiniz varsa da getirin Meclise ben de el kaldırayım. Bu kadar basit..!”

Bu yanıtların ardından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Denetim Komisyonu’nun raporuna istinaden konuştu.

Helvacıoğlu Denetim Komisyonu raporuna istinaden şunları söyledi: “Ödenek limitini %10 geçtiğimizi söylüyor ve tenkit ediyorsunuz; bunu tenkit ederken hiç mi aynaya bakmadınız?Son 5 yılı anlatayım; bu bahsettiğiniz %10 limit ile ilgili 2019 yılından önceki 5 yıllık sürece hiç baktınız mı? Bunun hiç uygulanmadığını görmediniz mi? O dönemde ki denetim komisyonunda sizler yok muydunuz? Yok muydunuz Feridun Bey? Yok muydunuz İbrahim Bey? Son 5 senelik denetim raporlarında niye bunları yazmadınız? 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddenin ‘ı’ bendi tebliğini okursanız bu tenkitin ne kadar boş olduğunu görürsünüz. Kaldı ki bütçe yükselmesine rağmen hala bu limit arttıysada Belediyede bir o kadar da iş yapıldığı anlamına gelir. Siz ne kadar tenkit ederseniz edin, Keşan’a ve Keşan halkına hizmet edilmesini durduramayacaksınız. Bu doğrudan teminlere gelince; bu soruyu soran arkadaşlara da son bir sözüm var,bu alımların hepsi şeffaf, kayıtlı ve hepsi raporludur. Döneminizdeki gibi; formaliteden iki yan teklif ile doğrudan temin hiç yapmadık, yapmayacağız da… Bizim dönemimizde doğrudan temin ile zengin olan firma yok, onu da bilesiniz! Önceki dönem ve bizim dönemimizdeki bütün doğrudan temin kayıtları da elimizde. Zamanı gelince bunu halkımıza anlatmasını da biliriz. İhale işlerinin kısım kısımyapılamayacağını yani kısımlarabölünemeyeceği sorusunu sormuşsunuz. Çok talihsiz bir soru doğrusu. Kızacaksınız ama yine geçmiş ile cevap vereyim; döneminizde, 1 tane park yaptırmaya kalkmışsınız, ihale etmeniz gereken bu parkı 70 tane doğrudan temin ile yapan siz değil misiniz? 1 işi 70 kısıma ayırarak rekor kırmışsınız. Bu tenkit ettiğiniz madde konusu ile ilgili siz siyasi yöneticiler, öyle hatalar yaptırmışsınız ki, Belediye personelinin bile yargılanmasına sebep olmuşsunuz. Davalar hala sürüyor! Hala sizin dağınık işlerinizi topluyoruz. Trafik sigortalarından yedek parçaya, araç lastiğinden cenaze levazımatına ve peyzaj düzenlemelerine kadar kanun hükmüne uyarak doğrudan teminden ihale yöntemine çeviren anlayış da bizim dönemimizdir. Bu soruları bize sorarken hiç mi geçmiş 30 yıla bakmıyorsunuz?3. Tenkitinize bakıyorum da evlere şenlik bir soruyla daha karşı karşıyayız… 2020 yılı içerisinde 375 yapıya tutanak tutulduğunu söylüyorsunuz. 375 adet işlem gören dosya sizin dediğiniz gibi 2020 yılına ait değil.2003-2020 arasındaki 17 yıla ait. 2 yıldır görevdeyiz, kalkmışsınız 17 yılın hesabını soruyorsunuz. Kendi döneminizin hesabını bana niye soruyorsunuz? Atıf yaptığınız 2019 tarihli müfettiş raporu zaten sizin döneminizi denetledi. Belediyenin son yıkım ihalesi 2013 yılında yapılmış ama yapılmış da ne olmuş? Bunun da cevabını halkımıza siz verirsiniz. Şimdi biz ne yapıyoruz; önümüzdeki ay yıkım ihalesine çıkıyoruz,

4. denetim sorunuza gelince; Soru şu? diyorsunuz ki 285 bin TL’lik işi neden 1 milyon 80 bin TL’ye verdiniz? Aslında çok açık ama ben yine de sizlere cevaplayayım; az önce de ifade etmiştim, bir yandan da geçmişten kalan sizin dağınık işlerinizi de toparlıyoruz bu da o işlerden biri… Yeni barınak ihalesi iş artışı dahil

‘1 milyon 485 bin TL’ olarak 2018 yılında ihale etmişsiniz. Geçen 2 senede ihalenin ancak yüzde 80’i gerçekleşmiş ve firma işi tamamlayamamış. Yani işin; 1 milyon 200 bin TL’lik bölümü gerçekleşmiş. Kalan %20’lik bölüm olan 285 bin TL yerine neden 1 milyon 80 bin TL’ye ihale ettiğimizi açıklayalım. Bir: 212 bin TL maliyeti olan 5 bin m2 ihale dışı ekstra kilit taş alınmıştır. Gidip görseydiniz 5 bin m2 daha kilit taş olduğunu inceleyebilirdiniz. İki: gidip inceleseydiniz, ihalede olmamasına rağmen doğal yaşam alanlarının 202 bin TL maliyetli galvenizli tel ile ayrıldığını görürdünüz. Üç: Denetlerken hesaplasaydınız, ilave sıva ve boya işleri bedelinin 181 bin TL. olduğunu görürdünüz. Hesap sorduğunuz %20’lik kalan işlerin 2018-2020 yılı

maliyet ve enflasyon farkını bir muhasebeciye hesaplatsaydınız 188 bin TL olduğunu size anlatırdı. Pazarlık usulü ihalemizi 1 milyon 83 bin TL’ye gerçekleştirdik. Tüm bu ekstra maliyetler bizim hayvan barınağına sizlerden biraz daha farklı bir vizyonda bakmamızdan kaynaklanıyor. Sadece hayvanların kapatıldığı değil, özellikle çocuklarımızın oraya gidip hayvan sevgisi kazanabileceği bir yaşam alanı oluşturma vizyonunu ortaya koyduk. Son olarak diyorsunuz ki; ‘20 Kasım’da yer teslimini yaptınız. 15 Aralık’ta hakedişi yaptınız’yani ‘Neden bu kadar hızlısınız’ diye soruyorsunuz. Siz alışkın değilsiniz bu hıza biliyoruz, 2 yılda barınak yapmaya çalışmışsınız onu da bitirememişsiniz. Şimdi 25 günde hakediş verdik diye bunun altında bir şey arıyorsunuz. 25 günde çok iş olur; alışkın değilsiniz. Bu memlekette; Sağlık Bakanlığımız 45 günde; bin yataklı hastane yaptı.Siz 25 günden bahsediyorsunuz. 25 günde barınakta ne işler olduğunu görmediniz ki! Millet İttifakı’na soruyorum,hanginiz gidip hayvan barınağımızı ziyaret etti? İlk hakedişi 25 günde hem doğru yaptık hem de yılsonu itibariyle hibe hakkımız kaybolacaktı, o nedenle hem işi yürüttük hem de Tarım Bakanlığı’mızdan kazandığımız hibemizi aldık. 350 bin TL civarındaki hibemizi de belediyemize kazandırmış olduk. Kimse merak etmesin, halkımızın parasının 1 TL’si heba olmuyor, olmayacak. 1 tane şaibeli ihalemiz olmadı, olmayacak. Biz; Türkiye’de 1. sırada olacak kadar şeffaf belediyecilik yapıyoruz. 5. sorunuzda Keşan Belediyesi ile Mezbaha Protokolünde aylık kira 11 bin TL iken neden 7 bin 500 TL’ye düştüğünü sormuşsunuz. Yani kira miktarı neden 3 bin 500 TL aşağıya düşürüldü demişsiniz. Ne iyi oldu da bu soruyu sordunuz... Mezbahadan 30 yıldır su parası almamışsınız. Protokol yaparken su parası almaya karar verdiğimizde kira indirimini de 11 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye düşürme kararı aldık. Ayda 3500 TL kira indirimi zarar gibi görünse de,aylık 12 bin 900 lira su parası alarak belediyeyi 9 bin 400 TL zarardan kurtardığımızı biliniz. Geçmiş dönemde su parası almayarak belediyenin ve Keşan halkının zarara sokulduğu da keşke denetlenseymiş. Sizin döneminizin dağınıklığını toplamaktan bir hal oluyoruz. 3 bin 500 TL’nin hesabını soruyorsunuz ama aylık 9 bin 400 TL yani 3 kat geliri zamanında görmezden gelmişsiniz. Nasıl da işinize gelen taraftan bakıyorsunuz. Siyaset yaparken bile 5 dakikada karar veriyorsunuz. 6. burada diyorsunuz ki; söz konusu ihale de yaklaşık maliyeti yanlış hesapladınız? Bu sorudaki yanlışınızı da biz düzeltelim siz mi denetliyorsunuz, biz mi denetliyoruz anlamış değilim. İddianızdaki sondaj usulü hesaplama yanlıştır. Böyle bir dosyada sondaj usulü denetim yapılmaz. Bir ihalede yaklaşık maliyeti belirleme yöntemlerinden biri de; ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan teklif alınarak ortalaması belirlenir. Bu; belediyenin ihale hazırlama yöntemidir. Sonuca gelelim… Söz konusu ihaleye katılan 8 firmanın vermiş olduğu geçerli teklifler canlı yayında yayımlanmıştır ve yine canlı yayında değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçta da kamu yararı olduğu aşikardır. 15 milyon 800 bin TL’lik ihale, 11 milyon 320 TL’ye en düşük teklifi veren ve evrakları geçerli olan firmaya verilmiştir. %35 kırımla Belediyemiz ve Keşan halkı tasarruf etmiştir. İhaleye katılan 8 firma hak kaybı ile herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Sizin sorunuz sorun olsaydı. Bu büyük ihalede kaybeden 8 firmadan itiraz gelmez miydi sizce? Çamur at izi kalsınla olmaz bu işler. Bize çamur yapışmaz. Kıymetli Millet İttifakı siz de bu ihale dosyası var ama ben bu dosyayı yine de size ileteceğim. Daha iyi inceleyin diye.7. Denetim sorunuzda; Belediyenin aracı taşeron firmaya neden ayda 8 bin 100 TL’ye “fiyat araştırması yapılmadan” verildi diyorsunuz. Arkadaşlar; bir tane doğru tenkit yapın lütfen… Bizim vaktimiz bunlara cevap vermekle geçmemeli… Bunları bilerek mi yapıyorsunuz. Yoksa hatamı yapıyorsunuz. İnanın anlayamıyorum? Bu asılsız tenkiti de yine cevaplamak zorunda kalıyorum. Müsaadenizle bunu da tane tane anlatayım; 2 yıllık belediyeci olmamıza rağmen, sizin 30 yılınızdan daha çok tecrübe edindiğimizi de herkesin huzurunda söyleyebilirim. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı tüm Türkiye takdirle izliyor. Gelelim konuya; kanal açma ve temizleme aracını sizin deyişinizle; ‘fiyat araştırması yapmadan ihalesiz peşkeş çektiniz’ diyorsunuz. Birincisi; fiyat araştırması olmadan zaten ihaleye çıkılamaz. Bunu bilesiniz… Biz tüm Türkiye’ye Basın İlan Kurumu vasıtasıyla 5 Şubat 2021 tarihinde ihale duyurusu yapmışız. İkincisi; ilgili alanda faaliyet gösteren 3 farklı firmadan yaklaşık maliyet çalışması yapılmıştır. Üçüncüsü; yaklaşık 10 yaşında olan bu aracımızın piyasa değeri250 bin TL civarındadır. Şimdi size soruyorum; yatan ve atıl vaziyette duran bir aracın 3 yıldaki kira geliri ile arabanın tam değerini kazanabilir misiniz? Üstelik tüm bakım, akaryakıt, operatör ve amortisman giderleri de kiralayana ait olacak. Biz her işimizde olduğu gibi bu işte de ayağımızı sağlam basarken, siz bugüne kadar ihalesiz verdiğiniz gayrimenkullerin elektrik ve su faturalarını belediyeye ödettiğinizi nasıl unuttunuz? Biz 2 yılda öyle bir belediye olduk ki; sanayide rehin bıraktığınız araçları kurtardık. Hurdaya ayırdığınız araçları hizmete kazandırdık. Hiç mütevazı olmayacağız, 24 ayda 39 tane araç kazandırarak 88 olan araç sayısını 125’e çıkardık, yaş ortalamalarını yükselttik. Siz bunlarla uğraşacağınıza 24 aydır, bir proje getirseydiniz de halkımıza faydanız olsaydı.Son tenkitinize gelelim; Diyorsunuz ki; arıza bakım onarım işine çıkmadan önce neden yüklü miktarda imalat ve tamirat malzeme alımı yaptınız. Bu alım 25 Haziran’da ihaleye çıkılmış ve 398 bin TL’ye sonuçlandırıldığını biliyor musunuz? Oysa taşeron ihalemizin başlangıcı 7 ay sonra, yani 2021 Şubat ayıdır. Biz bu mal alımını 1 yıllık öngörümüz ile yaptık. Aksi takdirde niyetimiz bozuk olsaydı, bu 7 ayı onlarca doğrudan temin ile yani sizin değiminizle; “yandaşlarımızdan alarak” geçirirdik. Bu arada; söz konusu altyapı sarf malzemeler 2020 yılı temmuz ayından itibaren ilçemizde ve mücavir alanlarımızda su ve kanalizasyon ile ilgili tamir, bakım ve onarım işlerinde kullanılmıştır. Kalan malzemeleri soruyorsanız; sayımı yapılarak, depolarımızda muhafaza ediliyor. İhale kapsamında da idare malı malzeme olarak kullanılıp birim fiyattan düşülüyor. Ekran başındaki hemşehrilerimizi biraz yorduk ama asılsız iddialara da tahammül edemezdik. Şeffaf belediyeciliği uygulamakta kararlıyız. Her şeyi; halkımızın gözü önünde anlatmaya ve yapmaya devam edeceğiz. Canla başla 2 yıldır çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımızın bir lirasını heba etmeyeceğiz. Her şeye rağmen 2 yıldır neleri yaptığımızı, nelerin de yaptırılmadığını halkımızın takdirine bırakıyorum. Bu arada da İYİ Partili dostlarıma sesleniyorum,biyokütle enerjisi konusunda yatırıma destek verdiniz, Keşan’ın yatırım almasını sağladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen Cumhuriyet Halk Partili ortağınızın, her kararına uyarak, Keşan’ın kaybetmesine sebep olmayın. Bu vesileyle; Nisan Meclisimizin Keşan halkına hayırlı olmasını diliyor, aldığımız kararların, şehrimize fayda sağlamasını temenni ediyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum…”

Bu cevapların ardından grup sözcüleri bilgilendirmelerde bulundu.

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 6 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek.