Yakup Balcı’dan belediyeye borcu olanlara uyarı açıklaması

Yakup Balcı’dan belediyeye borcu olanlara uyarı açıklaması

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, yazılı bir açıklama yaparak belediyenin alacakları ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirdi.

                                                Balcı’nın açıklaması şöyle;

                                                Geçtiğimiz aylardan bu yana daha önce yapılmamış birçok hizmeti belediyemiz kendi imkanları ile yerine getirme gayretindedir. Yapılan yeni hizmetler tüm halkımızın malumudur.

                                                Belediyemizin kamu hizmetlerini kesintisiz sürdürmek ve Keşan’ı modern ve örnek bir kent haline dönüştürmek adına yapılacak olan yeni projelerini gerçekleştirmek için mevcut alacakların tahsili çok büyük önem arz etmektedir.

                                                Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Keşan Belediyesi nezdinde son derece yüklü tutarlara ulaşmış ve borçluları tarafından uzun yıllar ödenmeyen alacak kalemlerinin varlığı söz konusudur.

                                                19 Temmuz 2019 tarihinde yapılan basın toplantısı ve devamında gönderilen yazılı ihtarlar ile gerek yerel basında gerekse belediyemiz internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden Keşan Belediyesi’ne vadesi bir hayli geçmiş ve yüklü miktarda borcu bulunan vatandaşlara bu borçlarını ödemeleri için bildirimlerde bulunulmuştur. Birçok vatandaşımız bu davete icabet ederek borçlarını ödemek adına gerekli gayreti göstermektedirler.

                                                Yapılan tespitlerde tüm ihtar ve bildirimlere rağmen belediyemize su kullanım bedeli, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, kira vb. birçok ödeme kalemini yıllardır hiçbir surette ödenmeyen ve adeta belediyemize olan muaccel borcunu yok sayan kişilerin borç kayıtlarına ulaşılmıştır.

                                                Keşan Belediyesi kamu tüzel kişiliği taşımaktadır ve her türlü iş ve işleminde kanun hükümleri, kamu düzeni ve kamu yararını gözetmekle yükümlüdür. Aksi tutum kanuni sorumluluk doğurmaktadır. Ağustos ayında yapılan İçişleri Bakanlığı denetimi sonrasında hazırlanan Denetim Raporu’nda belirtildiği üzere birikmiş olan alacakların tahsili için derhal işlem yapılması gerekmektedir.

                                                Yapılan değerlendirme sonucunda kanuni sorumlulukların yerine getirilmesi doğrultusunda belediyemize borcu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin birikmiş olan borçlarının tahsili amacıyla icra takipleri başlatılacak olup tüm faiz, icra dosya ve gereği halinde yargılama masrafı gibi tüm giderler asıl borca eklenerek borçlulardan tahsil edilecektir.

                                                Belediyemize  borcu bulunan gerçek/tüzel kişilerin mağdur olmamaları açısından belediyemize başvurarak mevcut borç tutarlarını öğrenerek ödeme yapmaları Keşan kamuoyuna saygı ile duyurulur.