Yakup Balcı, Yerel Yönetimlerde Farkındalık Çalıştayı'na katıldı

Yakup Balcı, Yerel Yönetimlerde Farkındalık Çalıştayı'na katıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Yerel Yönetimlerde

Farkındalık Çalıştayı’na katıldı ve sunum gerçekleştirdi

 

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, İstanbul’da 30 belediyenin katıldığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Farkındalık Çalıştayı’na katıldı ve sunum yaptı.

Çalıştaya davetli olarak katılan Balcı, sunumunda kamuda etik davranış ve anlayış biçimi ile ilgili görüşlerini çalıştaya katılan diğer belediyeler ile paylaştı.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek" projesinin, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Balcı, çalıştayda, “Yerel yönetimlerde etik değerlere yönelik hassas hizmet alanları ve etik dışı davranış örnekleri; yerel yönetimlerden ve diğer ilgili kurum kuruluşlardan gelen katılımcılardan müteşekkil çalışma gruplarına, projenin uzmanları tarafından interaktif olarak sunuldu.” dedi.

Çalıştaya, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce'den belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, imar ve bütçe planlama komisyonları üyeleri, valiliklerdeki ve belediye meclislerindeki etik komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK'lar ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzmanlar katıldığını belirten Yakup Balcı, yerel yönetimlerdeki öncelikle imar, ruhsatlar, ihaleler, işe alım ve sosyal hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının geliştirilmesi, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedeflenen çalıştayın 27 Aralık'ta sona ereceğini kaydetti.