Yılmaz: Köy Minibüslerinin Güzergahı 2017 Yılında İlçe Trafik Komisyonunda Güncellenmiştir

Yılmaz: Köy Minibüslerinin Güzergahı 2017 Yılında İlçe Trafik Komisyonunda Güncellenmiştir

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, Keşan’a çevre ilçe ve köylerden gelen ve yolcu taşımacılığı yapan araçların İstiklal Caddesi’ni takiben Köy Garajı’na gelmeleri ve dönüş yolunda da yine aynı güzergahı kullanmaları kararının 2002 yılında İlçe Trafik Komisyonu’nda ilgili paydaşlar tarafından oybirliği ile alındığını hatırlattı.

Yılmaz, bu kararın sadece Keşan Belediyesi tarafından alındığına dair algının ise yanlış olduğuna vurgu yaptı.

İlçe Trafik Komisyon Başkanlığı’nın 2002/01 Sayılı Kararı’nın 13. Maddesi’nde ilçeye çevre ilçe ve köylerden gelen, yolcu taşımacılığı yapan araçların istiklal Caddesi’ni takiben Köy Garajı’na gelmeleri, dönüşte yine İstiklal Caddesi’nden ilçeden çıkış yapmaları konusundaki kararın 2002 yılında oy birliği ile alındığını belirten Yılmaz, “Yani bu karar yakın zamanda değil 2002 yılında alınmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 2. bölümünde İl ve İlçe Trafik Komisyon Yetkileri Başlığı altında 12. Madde’de  şeklinde açıklanmıştır. İlçe Trafik Komisyonlarına karayolları temsilcisinin katılması zorunlu değildir. Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir. Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere, diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür. İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.” dedi.

Gökhan Yılmaz,  Trafik Komisyonu’nun görev ve yetkilerini ise şöyle açıkladı: “İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu’nun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığı’na iletmek.  Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek, bu kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.”

İlçedeki mevcut araç yoğunluğunun 38 bine ulaşması nedeniyle mevcut ana arterler; İstiklal Caddesi, Kurtuluş Caddesi, İsmail Saraç ve İnönü Caddesi, Hastane Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Tekel Meydanı’nda aşırı derece araç ve yaya trafiğinin olması nedeniyle sık sık araç trafiğinde aksamalar meydana geldiği tespit edildiğine dikkat çeken Gökhan Yılmaz, “Bu nedenle 06.09.2002 tarihli ve 2002/01 Sayılı Kararın 13. Maddesi’nde Keşan İlçe Trafik Komisyonu’nun 08.08.2017 tarih ve 2017/15 Sayılı Kararı ile güncellenmiş, güncellenen bu karar 28.09.2017 tarih ve 2017/45 No’lu İl Trafik Komisyon Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Mevcut olan bu karar ilçemiz çevresinden geçen D550/02 Devlet Karayolu üzerinde bulunan kavşaklarımızda düzenleme çalışması yapıldığı için vatandaşlarımızın ve yolcu taşımacılığı yapan D-4 Yetki Belgeli Gerçek ve tüzel kişilerin mağduriyet yaşamamaları için tüm kavşaklardaki düzenlemelerin bitimine kadar beklenilmiştir. 08.01.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin D-4 yetki belgesi sahipleri merkezi adreslerinde şube ve acentelerinin bulunduğu T-1 yetki belgeli veya T-2 yetki belgeli yolcu terminallerinden yapılması esastır. Bu nedenle D-4 yetki belgesi ile yolcu taşımacılığı yapan araçlar, kalkış ve varış noktası olarak ilçe merkezinde bulunan T-2 yetki belgeli eski köy garajını kullanmaları esastır. Bu alanı kullanırken de İl ve İlçe Trafik Komisyonların almış olduğu kararlar doğrultusunda belirtilen güzergahı (İstiklal Caddesi) araç ve yaya trafiği güvenli açısından kullanmaları esastır.” şeklinde konuştu.   

8 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıtma Yönetmeliği’ne istinaden; Köy Garajı’na gelen, yolcu taşımacılığı yapan araçların yolcularını Köy Garajı’ndan alarak, yine Köy Garajı’nda yolcularını indirmelerinin, ilçe içerisinde herhangi bir noktadan yolcu almaları veya indirmelerinin 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun J bendi uyarınca yasaklandığına işaret eden Gökhan Yılmaz, şunları dile getirdi: “İndirenler hakkında bu kanun hükmüne istinaden idari para cezası uygulanır. Yapılan düzenlemelerin ardından ilçemize gelen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadıkları dile getirilmektedir. Ancak şehir merkezinde bulunan köy garajı, birçok noktadan yürüme mesafesindedir. Bu açıdan her hangi bir mağduriyet söz konusu değil, belediyemize vatandaşlardan gelen bir şikayet söz konusu değildir. Keşan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerekli düzenleme ve onarım çalışmaları yapılana kadar Köy Garajı’ndan kalkan araçlar il ve ilçe trafik komisyonlarının kararına istinaden İstiklal Caddesi’nden giriş çıkış yapmaları ayrıca şehirlerarası otobüs terminalinde yapılacak düzenleme ve onarım çalışmaları bittikten sonra illerden, ilçelerden, beldelerden ve köylerden ilçemize gelen tüm yetki belgeli araçlar, ilçemiz merkezinde diğer yolcu taşımacılığı yapan araçlarla asayişe müessir olayların meydana gelmemesi için kalkış ve varış noktası olarak Şehirlerarası Otobüs Terminalimizi kullanmaları beklenmektedir.”