Keşan Belediyesi Memnuniyet Anketi

Keşan Belediyesi Memnuniyet Anketi

KEŞAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Keşan Belediyesi tarafından 24-26 Aralık 2019 tarihlerinde Keşan İlçesi Halkının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen Keşan Belediyesi Memnuniyet Araştırması sonuçları öncelikle katılımcıların demografik özellikleri daha sonra ise belediye çalışmalarına ve Keşan İlçesi’nin geleceğine yönelik maddelerin değerlendirilmesi ile raporlanmıştır.

Araştırmanın veri toplama süreci 24-26 Aralık 2019 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin görev alması ile kolayda örnekleme yöntemi ve yüz yüze anket uygulaması ile gerçekleştirilmiş olup, sağlıklı olarak cevaplanan 856 soru formu SPSS 22.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

Keşan Belediyesi Memnuniyet Araştırması kapsamında hazırlanan soru formu yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış toplam 13 sorudan oluşturulmuştur. Bu sorulardan üç tanesi katılımcıların demografik özelliklerine yöneliktir.

ANKETİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN