Coğrafi Bilgiler

Coğrafi Bilgiler 

 Keşan, Edirne’ye 112km. Uzaklıktadır. Batısında Meriç Nehrine kadar uzanan bir ovanın doğu kenarında kuruludur. Kuzeyde Uzunköprü İlçesi (47km), doğuda Tekirdağ İli Malkara İlçesi (26 km) güneydoğuda Çanakkale İli Gelibolu İlçesi (60km), güneyde Saros Körfezi (45 km), batıda Enez ilçesi (70 km) ve İpsala İlçesi (30km) ile çevrilidir.

Yüzölçümü 1087 Km2’ dir. İlçe merkezi 17,5 km2 olup, köy ve kasabaları 1069,5 k m2 yüzölçümlüdür.

            İlçemizde Akdeniz ikliminin Marmara tipi egemendir. Sonbahar ve kış ayları soğuk ve yağışlı, yaz ayları kurak geçer. Saros Körfezine kıyısı bulunan bölgede iklim daha ılımandır. Özellikle İlkbahar ve sonbahar mevsimleri yağmur, kış mevsimi kar yağışlı geçer.

İlçemiz arazisinin büyük bir bölümü genellikle düzlük ve hububat tarlası ile kaplıdır. Bundan başka yüksek olmayan tepelerin birleşmesi ile meydana gelen güney ve güneydoğu bölgeleri orman ile kaplıdır.

İlçemizin güneyinde başlayıp Saros Körfezi boyunca güneydoğu kısmına doğru uzanan Korudağı mevcut olup, İlçemizdeki en yüksek tepesi Hızırilyas tepesidir. Yüksekliği 371 m. dir.

        
            İlçemizde büyük akarsuyu yoktur. Ancak yağış aldığı zaman canlanan Kaplıca Dere, Kovuklu Dere, Suluca Dere, Gürgen Dere, Karaağaçlı Dere, Beyazdere, Killik Dere, Topağaçlar Dere, Çınar Dere, Sazlıdere, Karanlık Dere, Asker Çeşmeleri Deresi, Manastır Dere, Eskiköy Dereleri bulunmaktadır. İlçe merkezinin kuzeyinden Kocadere, güneyinden ise Sarıkız Deresi geçmektedir.

           
             İlçemizin güney kısmında Erikli sahilinde bir kanal ile denize bağlantısı bulunan Tuzla Gölü mevcuttur. Deniz kabardığında göle akar, deniz açıldığında ise gölden denize akıntı olur. Kadıköy ovasını sulayan Kadıköy Baraj Gölü, Çamlıca ve Bahçeköy arazisini sulayan Dokuzdere Baraj Gölü bulunmaktadır.

           
             İlçe halkının %100’e yakını Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya göçmenidir. Suluca, Orhaniye, Pırnar köylerinin tamamı ve Beyendik, Çamlıca köylerinin %50’si Pomak Türkleridir. Yeniceçiftlik Köyü tamamen Boşnak, diğer köylerin tamamı ise Gacal tabir edilen yerli halk’tır.

         
            İlçede hakim konuşulan dil Türkçe’dir. Ancak; Orhaniye, Pırnar, Suluca köyleri halkı aralarında Türkçe’nin yanı sıra Pomakça; Siğilli, Türkmen, Paşayiğit Köylerinde esmer vatandaşlar aralarında Romanca; Yeniceçiftlik köyünde ise Boşnakça konuşulmaktadır.