Başkan Yardımcıları

 

Yakup BALCI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Emlak İstimlak Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Nuran USLU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Veteriner İşeri Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

Tahir ÖZÇINAR

Yazı İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

Ali ÜNAL

Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü