Başkan Yardımcıları

 

Yakup BALCI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İK ve Eğitim Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Emlak İstimlak Müdürlüğü

 

Nuran USLU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 

Tahir ÖZÇINAR

Zabıta Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü